Statuss:
Noslēdzies
.

Twinning projekts „Tiesiskuma stiprināšana”

Programma: Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA) pārejas posma palīdzības un iestāžu veidošanas komponents

Projekta numurs: MK 11 IB JH 03 15

Projekta īstenošanas laiks: 2015. gada 20. decembris – 2017. gada 31. oktobris

Projekta finansējums: EUR 1 000 000,00 (100% apmērā finansē Eiropas Komisija)

Sektors: Tieslietas un iekšlietas

Sadarbības partneri:

Projekta jaunākais partneris – Horvātijas Tieslietu ministrija

Saņēmējvalsts – Maķedonija – Maķedonijas Tieslietu ministrija, Eiropas Cilvēktiesību tiesas pārstāvniecības birojs Maķedonijā, Tiesnešu un prokuroru mācību centrs un Advokātu asociācija.

Projekta mērķis: atbalstīt Maķedonijas tieslietu nozares institūciju tiesiskuma konsolidāciju, stiprinot institūciju kapacitāti un saskaņojot nacionālos tiesību aktus ar ES acquis un galvenajiem Eiropas Padomes cilvēktiesību instrumentiem.

Projekta ietvaros plānots strādāt pie trīs svarīgām komponentēm:

  1. Stiprināt Maķedonijas Tieslietu ministrijas kapacitāti, lai nodrošinātu pirms/pēc ES pievienošanās procesa funkciju izpildi, kā arī izstrādāt tiesību aktu piekļuves IT risinājumus.
  2. Uzlabot attiecīgās tieslietu nozares darbinieku zināšanas un kapacitāti par ES acquis un citiem starptautiskiem standartiem tieslietās, veicinot to transponēšanu valsts tiesību aktos.
  3. Uzlabot zināšanas un spējas attiecīgās tieslietu nozares dalībniekiem par Eiropas Cilvēktiesību konvencijas tiesībām, kā arī stiprināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildes sistēmu.

Preses relīzes:

 

Informācija par projekta noslēguma pasākumu

Informācija par Projekta 7. ceturksni

Informācija par Projekta 6. ceturksni

Informācija par Projekta 5. ceturksni

Informācija par Projekta 4. ceturksni

Informācija par Projekta 3. ceturksni  

2016. gada 5.-7. septembrī norisinājusies Maķedonijas pārstāvja biroja Eiropas Cilvēktiesību tiesā delegācijas pieredzes apmaiņas vizīte Latvijā

2016. gada 7.-9. jūnijā norisinājusies Maķedonijas Tieslietu ministrijas delegācijas pieredzes apmaiņas vizīte Latvijā

2016. gada 15. aprīlī paredzēts Projekta atklāšanas pasākums "Kick-off meeting"

Parakstīts līgums par Maķedonijas Twinning projekta „Tiesiskuma stiprināšana” nr. MK 11 IB JH 03 īstenošanu

2015. gada 16. -17. novembrī Skopjē, Maķedonijā notikušas vairākas darba vizītes ar Projektā iesaistītajiem partneriem

 

 

This project is funded by the European Union

 

This information has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this information are the sole responsibility of Project “ Strengthening the Rule of Law” and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union”