Statuss:
Noslēdzies
.

Twinning projekti ir sadarbības instruments starp Eiropas Savienības dalībvalstu un saņēmējvalstu  (ES kandidātvalstu, potenciālo kandidātvalstu, kaimiņvalstu) valsts pārvaldes iestādēm.

Twinning projektu (ENPI - European Neighbourhood and Partnership Instrument un IPA - Pre-accession Instrument) mērķis ir stiprināt ES kandidātvalstu, potenciālo kandidātvalstu, kā arī kaimiņvalstu institūciju administratīvo kapacitāti un veicināt likumdošanas sakārtošanu, piesaistot ES dalībvalstu ekspertus un radot iespēju veidot partnerattiecības un sadarbību starp dažādām valstīm. Twining projektu galvenais mērķis ir efektīvas acquis communautaire ieviešanas nodrošināšana, veicinot likumdošanas sakārtošanu un institūciju kapacitātes stiprināšanu.

Detalizētāka informācija par Twinning projektiem pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā: http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index_en.htm , kā arī Latvijas Republikas Finanšu ministrijas mājaslapā: http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/es_un_es_budzets/twinnings/