Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  Eiropas Bēgļu fonda mērķis ir finansēt starptautiskas darbības vai darbības attiecībā uz patvēruma politiku un pasākumiem, kas attiecas uz bēgļiem un pārvietotām personām. Fonda atbalstītās aktivitātes: Kopienas sadarbības veicināšana Kopienas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Vienošanās Nr. PA-GRO-101 Projekta īstenošanas laiks: 2011. gada augusts – 2011. gada decembris Projekta finansējums: LVL  6886 (58% Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas finansējums, 41%…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Vienošanās Nr. PA-015) Projekta īstenošanas laiks: 2009. gada oktobris – 2010.gada decembris Projekta finansējums: EUR 8438 (70% Norvēģijas divpusējā finanšu instrumenta finansējums, 30% valsts budžeta līdzfinansējums) Mērķi: …
  Statuss:
  Noslēdzies
  Vienošanās Nr. 13127 Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada aprīlis – 2013. gada decembris Projekta finansējums: EUR 4328,60 (100 % Ziemeļvalstu Ministru padomes finansējums) Mērķi: Veicināt izpratni par meditāciju Latvijas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Vienošanās Nr. PA-GRO-491 Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada augusts – 2013. gada decembris Projekta finansējums: EUR 6235 (70 % Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” finansējums, 30 % budžeta…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas„Valsts administrācija” mērķis ir veicināt efektīvāko darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā. Programma…
  Granta līgums Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 Projekta īstenošanas laiks: 2012.gada 1.janvāris – 2013.gada 31.decembris Projekta finansējums: EUR 201 789,98 (80 % Eiropas Komisijas finansējums, 20 % budžeta līdzfinansējums) Sadarbības partneri: 1…
  2007. gada 12. februārī ar lēmumu Nr. 2007/126/TI apstiprināta Eiropas Komisijas īpašā programma „Krimināltiesības”. Programmai ir šādi vispārējie mērķi: veicināt tiesu iestāžu sadarbību ar mērķi radīt patiesu Eiropas tiesiskuma telpu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  2007. gada 25. septembrī ar lēmumu Nr. 1149/2007/EK apstiprināta Eiropas Komisijas īpašā programma „Civiltiesības”. Programmai ir šādi vispārējie mērķi: veicināt tiesu iestāžu sadarbību ar mērķi radīt patiesu Eiropa tiesiskuma telpu civillietās,…
  Statuss:
  Noslēdzies
    Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība Līgums Nr. JLS/CJ/2007-1/06 Projekta īstenošanas laiks: 2009. gada 1. maijs - 2010. gada 30. aprīlis Projekta finansējums: EUR 234 991 (80% Eiropas Komisijas finansējums, 20%…