Statuss:
Noslēdzies
.

2007. gada 12. februārī ar lēmumu Nr. 2007/126/TI apstiprināta Eiropas Komisijas īpašā programma „Krimināltiesības”.

Programmai ir šādi vispārējie mērķi:

  • veicināt tiesu iestāžu sadarbību ar mērķi radīt patiesu Eiropas tiesiskuma telpu krimināllietās, balstoties uz savstarpēju atzīšanu un savstarpēju uzticēšanos;
  • veicināt juridisko šķēršļu mazināšanu tiesu sadarbībā, kā arī nodrošināt dalībvalstīs piemērojamo normu saderību;
  • stiprināt  izmeklēšanas darbību koordināciju un palielināt dalībvalstu pašreizējo tiesu sistēmu saderību ar Eiropas Savienības sistēmu, nodrošinot pienācīgu kontroli dalībvalstu tiesību aizsardzības iestāžu veiktajām izmeklēšanas darbībām;
  • uzlabot savstarpējo saskarsmi un uzticēšanos, informācijas un paraugprakses apmaiņu  juridisko, tiesu, administratīvo iestāžu  un juridiskās jomas profesionāļu starpā, kā arī tiesu sistēmai piederīgo personu apmācību.

Programmas mērķa grupa:

Politikas veidotāji, probācijas personāls, tiesneši, prokurori, advokāti, juristi, tiesu izpildītāji, valsts iestāžu darbinieki, kuri ir atbildīgi par atjaunojošā taisnīguma ieviešanu, kā arī citas iestādes un institūcijas, kuras darbojas ar projektā ietvertajiem jautājumiem.

Detalizētāka informācija par programmu „Krimināltiesības” pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā: http://ec.europa.eu/justice/criminal/index_en.htm