Statuss:
Noslēdzies
.

2007. gada 25. septembrī ar lēmumu Nr. 1149/2007/EK apstiprināta Eiropas Komisijas īpašā programma „Civiltiesības”.

Programmai ir šādi vispārējie mērķi:

  • veicināt tiesu iestāžu sadarbību ar mērķi radīt patiesu Eiropa tiesiskuma telpu civillietās, balstoties uz savstarpēju atzīšanu un savstarpēju uzticēšanos;
  • veicināt šķēršļu likvidēšanu pienācīgai pārrobežu civillietu izskatīšanai dalībvalstīs;
  • uzlabot personu un uzņēmumu ikdienas dzīvi, dodot tiem iespēju aizstāvēt savas tiesības visā Eiropas Savienībā, proti, veicinot tiesu pieejamību;
  • uzlabot saskarsmi, informācijas apmaiņu un savstarpējās attiecības starp tiesību, tiesu un administratīvajām iestādēm un praktizējošiem juristiem, tostarp atbalstot tiesisko apmācību, ar mērķi uzlabot sapratni starp šādām iestādēm un praktizējošiem juristiem.

Programmas mērķa grupa:
Praktizējošie juristi – tiesneši, prokurori, advokāti, juriskonsulti, notāri, akadēmiskie un zinātniskie darbinieki, ministriju ierēdņi, tiesu amatpersonas, tiesu izpildītāji, tiesu tulki un citi speciālisti, kas saistīti ar tiesu iestādēm civiltiesību jomā.

Detalizētāka informācija par programmu „Civiltiesības” pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā: http://ec.europa.eu/justice/civil/index_en.htm