Statuss:
Noslēdzies
.

Vienošanās Nr. 13127

Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada aprīlis – 2013. gada decembris

Projekta finansējums:
EUR 4328,60 (100 % Ziemeļvalstu Ministru padomes finansējums)

Mērķi:

Veicināt izpratni par meditāciju Latvijas tiesību ekspertu vidū un sekmēt pieredzes apmaiņu starp Baltijas un Ziemeļvalstīm mediācijas jomā.

Aktivitātes:

1. Ziemeļvalstu–Baltijas valstu seminārs par mediāciju.

2013. gada 4. oktobrī norisinājās seminārs „Ziemeļvalstu–Baltijas valstu seminārs par mediāciju”. Seminārā piedalījās Latvijas tieslietu sistēmas pārstāvji, lai sekmētu pieredzes un zināšanu apmaiņu starp Baltijas un Ziemeļvalstīm mediācijas jomā. Seminārā uzstājās starptautiski atzīti lektori no Dānijas, Norvēģijas un Zviedrijas, kuri sniedza savu pieredzi mediācijas izmantošanā administratīvajā procesā, kriminālprocesā un pārrobežu strīdu risināšanā. Savukārt par mediācijas attīstību un darbību Latvijā informēja pārstāvji no Mediācijas padomes, Valsts probācijas dienesta un Augstākās tiesas.