Statuss:
Noslēdzies
.

Vienošanās Nr. PA-GRO-491

Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada augusts – 2013. gada decembris

Projekta finansējums:
EUR 6235 (70 % Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” finansējums, 30 % budžeta līdzfinansējums)

Sadarbības partneri:

Mērķi:

Projekta mērķis ir veicināt pārrobežu sadarbību, pieredzes apmaiņu un labo praksi personas datu aizsardzības jomā, kā arī uzlabot ES tiesību aktu piemērošanu.

Aktivitātes:

1. Pieredzes apmaiņas vizīte Dānijā

Pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros 2013. gada 25. - 27. novembrī Dānijā, Kopenhāgenā Tieslietu ministrijas pārstāvji apmeklēja Dānijas Datu aizsardzības aģentūru. Tikšanās laikā ar Dānijas Datu aizsardzības aģentūras pārstāvjiem tika diskutēts par valstu pieredzi personas datu aizsardzības jautājumos, apspriežot personas datu aizsardzības jomas regulējumu un tiesību nodrošināšanu Latvijā un Dānijā.

2. Pieredzes apmaiņas vizīte Zviedrijā

Pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros 2013. gada 9. - 11. decembrī Stokholmā, Zviedrijā Tieslietu ministrijas pārstāvji apmeklēja Zviedrijas Parlamenta Ombudu, Zviedrijas Datu aizsardzības institūtu, kā arī Zviedrijas Tieslietu ministriju.  Vizītes laikā tika apspriesti tādi jautājumi, kā personas koda lietošanas noteikumi, personas datu publicēšanas nosacījumi, kredītinformācijas apstrāde, personas datu apstrādes reģistrācijas noteikumi, videonovērošanās regulējums, personas datu pārkāpumu izvērtēšana. Papildus tam tika diskutēts par Eiropas Savienības tiesību aktu ieviešanu datu aizsardzības un kā šo tiesību akti ieviešana ietekmēs datu uzraudzības iestāžu funkcijas.