Statuss:
Noslēdzies
.

Vienošanās Nr. PA-GRO-101

Projekta īstenošanas laiks: 2011. gada augusts – 2011. gada decembris

Projekta finansējums:
LVL  6886 (58% Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas finansējums, 41% valsts budžeta līdzfinansējums)

Mērķi:

Zināšanu un pieredzes apmaiņa par valsts nodrošināto juridisko palīdzību nacionālos un pārrobežu jautājumos.

Aktivitātes:

1. Pieredzes apmaiņas vizīte Norvēģijā

2011. gada 22. – 25. novembrī Tieslietu ministrijas pārstāvji pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros apmeklēja Norvēģijas Tieslietu ministriju, Juridiskās palīdzības dienestu, Patvēruma meklētāju palīdzības organizācija, kā arī tikās ar nevalstiskās organizācijas “Juss Buss” un Norvēģijas advokātu asociācijas pārstāvjiem. Latvijas delegācijas pārstāvji tika iepazīstināti ne tikai ar apmeklēto institūciju darba organizēšanu, bet ar juridiskās palīdzības sniegšanas aspektiem. Vizītes laikā tika sniegta informācija par palīdzības sniegšanas aspektiem patvēruma meklētājiem, kas ieradušies Norvēģijā.

2. Pieredzes apmaiņas vizīte Zviedrijā

2011. gada 18. - 20. novembrī Tieslietu ministrijas un Juridiskās palīdzības administrācijas pārstāvji pieredzes apmaiņas vizīte ietvaros apmeklēja Zviedrijas Tieslietu ministriju, Juridiskās palīdzības iestādi un Advokātu kolēģijas padomi. Vizītes laikā Latvijas delegācijas pārstāvji tika iepazīstināti ar Zviedrijas tiesu sistēmu, valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu. Papildus tika akcentēti priekšnoteikumiem tiesisko palīdzības saņemšanai tais skaitā juridiskās palīdzības piešķiršanas procedūras pirmstiesas tiesas atbalsts un juridiskā palīdzība pārrobežu gadījumos.