Statuss:
Īstenošanā

Eiropas Ekonomikas zonas granta projekta logo

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas granti ir finansiālais atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (donorvalstis), balstoties uz 2010. gada 28. jūlijā parakstīto līgumu starp donorvalstīm un Eiropas Savienību par grantu ieviešanai paredzētā finansējuma piešķiršanu jaunajā 2014. - 2021. gada periodā.

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija projekta īstenotāja lomā piedalās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana” īstenošanā.

Projekta mērķis un sasniedzamais rezultāts:

Projekts  sniegs būtisku ieguldījumu tiesu ekspertīžu iestāžu tehniskās kapacitātes un ekspertu kompetences nodrošināšanā, kas savukārt labvēlīgi ietekmēs vienā lietā veikto ekspertīžu kopējā termiņa samazināšanos un uzlabos kriminālistikas speciālistu atbalstu notikuma vietās.  

Projektu īsteno:

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija.

Nacionālie projekta partneri: Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, Valsts tiesu ekspertīžu birojs un Valsts policija.

Starptautiskais projekta partneris: Norvēģijas Nacionālās Kriminālās izmeklēšanas dienests (National Criminal Investigation Service).

Kopējais projekta finansējums ir 2 680 000 eiro, no kuriem EEZ grantu finansējums 85% apmērā ir 2 278 000 eiro, bet nacionālais līdzfinansējums 15% apmērā ir 402 000 eiro, ko papildina Norvēģijas Grantu Programmas Divpusējā sadarbības fonda piešķīrums 171 000 eiro apmērā.

Projekts tiks īstenots līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Informācija par projektu pieejama šeit.