Jaunumi
55

2022. gada 23. maijā Tieslietu ministrijā notika projekta “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana” atklāšanas pasākums. Projekts tiks īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.−2021.gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” ietvaros. Atklāšanas pasākumā piedalījās Tieslietu ministrijas, Iekšlietu minsitrijas, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra, Valsts policijas, Valsts tiesu ekspertīžu biroja un Norvēģijas Nacionālās Kriminālās izmeklēšanas dienesta pārstāvji. 

Projekts sniegs būtisku ieguldījumu tiesu ekspertīžu iestāžu tehniskās kapacitātes un ekspertu kompetences nodrošināšanā, kas savukārt labvēlīgi ietekmēs vienā lietā veikto ekspertīžu kopējā termiņa samazināšanos un uzlabos kriminālistikas speciālistu atbalstu notikuma vietās. Projekta ietvaros tiks detalizēti apgūtas un pielāgotas dažādas prasmes no donorvalsts partnera - Norvēģijas Nacionālās Kriminālās izmeklēšanas dienesta, tostarp apmācīti nozares eksperti darbam ar notikuma vietas trīsdimensionālajiem skeneriem.

Kopējais projekta finansējums ir 2 680 000 eiro, no kuriem EEZ grantu finansējums 85% apmērā ir 2 278 000 eiro, bet nacionālais līdzfinansējums 15% apmērā ir 402 000 eiro, ko papildina Norvēģijas Grantu Programmas Divpusējā sadarbības fonda piešķīrums 171 000 eiro apmērā. Projekts tiks īstenots līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Foto no projekta atklāšanas pasākuma.
 

Eiropas Ekonomikas zonas granta projekta logo