Statuss:
Īstenošanā
eu
logo

Projekts "Informācijas avotu izstrāde finansiālo grūtību apzināšanai un atrisināšanai Latvijā" 

2021. gada 15. septembrī tika uzsākts projekts "Informācijas avotu izstrāde finansiālo grūtību apzināšanai un atrisināšanai Latvijā" ("Design of Information Sources to Identify and Resolve Financial Distress in Latvia"), kas tiek īstenots 17 mēnešu garumā.

Projektu finansē Eiropas Savienība, izmantojot Tehniskā atbalsta instrumentu, un to īsteno Eiropas Restrukturizācijas un attīstības banka (ERAB) sadarbībā ar Eiropas Komisiju un ar PwC Latvija vadīta finanšu un juridisko ekspertu konsorcija atbalstu.

Projekts fokusējas uz vairākiem finanšu grūtību apzināšanai un atrisināšanai svarīgiem jautājumiem attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, uzņēmējiem un patērētājiem. Projekta uzdevums ir:

  • izzināt šo grupu raksturojošās īpašības un paradumus informācijas ieguvē;
  • veikt padziļinātu izpēti par jau pašlaik pieejamiem informācijas avotiem un piedāvāt stratēģiju atbilstoša informācijas pasniegšanas veida vai veidu izveidei;
  • izstrādāt informācijas saturu.

Projekta "Informācijas avotu izstrāde finanšu grūtību apzināšanai un atrisināšanai Latvijā" ir izvērtēta esošā situācija attiecībā uz informācijas pieejamību mazajiem (tai skaitā mikro) un vidējiem uzņēmumiem, uzņēmējiem (piemēram, individuālajiem komersantiem) un patērētājiem par pieejamo juridisko, administratīvo un finanšu atbalstu un risinājumiem finanšu grūtību risināšanā.

dc

Novērtējuma rezultātā identificētas mērķa grupu raksturojošās iezīmes un paradumi saistībā ar finanšu informācijas iegūšanu, kā arī apzināti jau esošie informācijas avoti, kas sniedz atbildes uz jautājumiem saistībā ar finanšu grūtību apzināšanu un atrisināšanu. Tāpat identificētas finanšu pratības un finanšu grūtību risināšanas jomas, kurās mērķa grupām trūkst prasmes un zināšanas.

Projektu finansē Eiropas Savienība, izmantojot Tehniskā atbalsta instrumentu, un to īsteno Eiropas Restrukturizācijas un attīstības banka (ERAB) sadarbībā ar Eiropas Komisiju un ar PwC Latvija vadīta finanšu un juridisko ekspertu konsorcija atbalstu.

 

 

Turpinot projekta "Informācijas avotu izstrāde finanšu grūtību apzināšanai un atrisināšanai Latvijā" īstenošanu, ir izstrādāts Rekomendāciju ziņojums. Tā mērķis ir izstrādāt rekomendācijas Tieslietu ministrijai un citām publiskās pārvaldes iestādēm par komunikāciju ar MVU, uzņēmēju un patērētāju mērķa grupām par finanšu grūtību identificēšanu un risināšanu.

Konkrētas izstrādātās rekomendācijas atainotas zemāk attēlā.

c

Projektu finansē Eiropas Savienība, izmantojot Tehniskā atbalsta instrumentu, un to īsteno Eiropas Restrukturizācijas un attīstības banka (ERAB) sadarbībā ar Eiropas Komisiju un ar PwC Latvija vadīta finanšu un juridisko ekspertu konsorcija atbalstu.