Statuss:
Īstenošanā
eu
logo

Projekts "Informācijas avotu izstrāde finansiālo grūtību apzināšanai un atrisināšanai Latvijā" 

2021. gada 15. septembrī tika uzsākts projekts "Informācijas avotu izstrāde finansiālo grūtību apzināšanai un atrisināšanai Latvijā" ("Design of Information Sources to Identify and Resolve Financial Distress in Latvia"), kas tiek īstenots 17 mēnešu garumā.

Projektu finansē Eiropas Savienība, izmantojot Tehniskā atbalsta instrumentu, un to īsteno Eiropas Restrukturizācijas un attīstības banka (ERAB) sadarbībā ar Eiropas Komisiju un ar PwC Latvija vadīta finanšu un juridisko ekspertu konsorcija atbalstu.

Projekts fokusējas uz vairākiem finanšu grūtību apzināšanai un atrisināšanai svarīgiem jautājumiem attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, uzņēmējiem un patērētājiem. Projekta uzdevums ir:

  • izzināt šo grupu raksturojošās īpašības un paradumus informācijas ieguvē;
  • veikt padziļinātu izpēti par jau pašlaik pieejamiem informācijas avotiem un piedāvāt stratēģiju atbilstoša informācijas pasniegšanas veida vai veidu izveidei;
  • izstrādāt informācijas saturu.