Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta īstenošanas laiks ir no 2016.gada līdz 2022.gada 31.decembrim un to kopējās izmaksas veido 10 859 393.00 EUR, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 230 484.00 EUR un valsts budžeta finansējums 1 628 909.00 EUR. …
  Statuss:
  Noslēdzies
  Tieslietu ministrija ir viena no Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020.gada plānošanas peridoda  atbildīgajām iestādēm. Ar informāciju par Tieslietu ministrijas pārziņā esošajiem projektiem iespējams…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Vienošanās Nr.1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/006/08) Projekta īstenošanas laiks: 2010. gada jūlijs – 2011. gada decembris Projekta finansējums: EUR 26 474; 85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15%…