Statuss:
Noslēdzies
Tieslietu ministrija ir viena no Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020.gada plānošanas peridoda  atbildīgajām iestādēm. Ar informāciju par Tieslietu ministrijas pārziņā esošajiem projektiem iespējams…
Statuss:
Noslēdzies
Vienošanās Nr.1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/006/08) Projekta īstenošanas laiks: 2010. gada jūlijs – 2011. gada decembris Projekta finansējums: EUR 26 474; 85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15%…