Statuss:
Noslēdzies
logo
logo

Projekts "Atbalsts parādu restrukturizācijai Latvijā"

2019. gada 20. septembrī tika uzsākts projekts "Atbalsts parādu restrukturizācijai Latvijā" ("Support for debt restructuring in Latvia"), kas tiek īstenots 18 mēnešu garumā.

Projektu finansē Eiropas Savienība, izmantojot Strukturālo reformu atbalsta programmu, un to īsteno Eiropas Restrukturizācijas un attīstības banka (ERAB) sadarbībā ar Eiropas Komisiju un ar PwC Latvija vadīta finanšu un juridisko ekspertu konsorcija atbalstu.

Projekta mērķis ir stiprināt atbalstu parādu restrukturizācijai un uzlabot pārrobežu maksātnespējas procedūru administrēšanas kapacitāti, sadarbojoties jurisprudences un ekonomikas ekspertiem.

Projekts:

  • apzina normatīvā regulējuma vai tā piemērošanas problēmas, kas kavē parādu restrukturizāciju Latvijā, padziļināti pārskatot esošo praksi,
  • izstrādā stratēģijas un mehānismus, lai jau agrīnā posmā stiprinātu un veicinātu parādu pārstrukturēšanas izmantošanu, tostarp vadlīnijas par labāko praksi lēmumu pieņemšanā finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem,
  • apmāca galvenās ieinteresētās personas, proti, tiesnešus, maksātnespējas procesa administratorus un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas parādu pārstrukturēšanā un pārrobežu maksātnespējā,
  • palielina valsts un privātā sektora informētību par parādu pārstrukturēšanas priekšrocībām.

Projekta īstenošanas ietvaros tiek pievērsta īpaša uzmanība nu jau spēkā esošajai Pārstrukturēšanas un maksātnespējas direktīvai, kas Latvijai un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm jāievieš līdz 2021. gada 17. jūlijam[1]. Šīs jaunās direktīvas mērķis ir sekmēt iekšējā tirgus pienācīgu darbību un novērst šķēršļus, kuri liedz īstenot kapitāla brīvu apriti un brīvību veikt uzņēmējdarbību un kuru rašanās cēlonis ir atšķirības, kas pastāv valstu tiesību aktos un procedūrās.

Šīs direktīvas nolūks ir, neskarot darba ņēmēju pamattiesības un brīvības, novērst šādus šķēršļus, nodrošinot, ka pastāvētspējīgiem uzņēmumiem un uzņēmējiem, kas nonākuši finansiālās grūtībās, ir pieejams iedarbīgs valsts preventīvās pārstrukturēšanas regulējums. Pēdējais ļaus tiem turpināt darbību, nodrošinās, ka uzņēmēji, kuri ir maksātnespējīgi vai ar pārmērīgām parādsaistībām, var izmantot pilnīgu parādsaistību dzēšanu, un ka tiek uzlabots ar pārstrukturēšanu, maksātnespēju un parādsaistību dzēšanu saistīto procedūru efektivitāte, it īpaši attiecībā uz patērēto laiku.


[1] Saskaņā ar Pārstrukturēšanas un maksātnespējas direktīvas 34. panta 1. punktā noteikto minētās direktīvas 28. panta a), b) un c) punkta prasības jāievieš līdz 2024. gada 17. jūlijam, savukārt Pārstrukturēšanas un maksātnespējas direktīvas 28. panta d) punkta prasības – līdz 2026. gada 17. jūlijam. Tāpat norādāms, ka šīs direktīvas ieviešanas kontekstā iespējams izmantot pagarinājumu, kas nepārsniedz vienu gadu (Pārstrukturēšanas un maksātnespējas direktīvas 34. panta 2. punkts).

Aktualitātes projektā:
 

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija ir pabeigusi 18 mēnešu projektu, kura ietvaros tika izvērtēta Latvijas esošā parādu restrukturizācijas vide un noteiktas jomas, kurās jāveic uzlabojumi. Vairāk nekā 500 ieinteresētās personas tika apmācītas par praktiskiem jautājumiem saistībā ar parādu pārstrukturēšanu un pārrobežu maksātnespējas procedūrām.

Plašāka informācija šeit.

 

Vebināra ierakstu iespējams noskatīties Tieslietu ministrijas kanālā vietnē YouTube.

Projekta ietvaros izstrādātie dokumenti:

Materiāla mērķis ir palīdzēt mazā un vidējā lieluma uzņēmumiem Latvijā, kas saskaras vai drīzumā var saskarties ar finanšu grūtībām, savlaicīgi un proaktīvi risināt šīs grūtības, izmantojot efektīvāko rīcības plānu.

 

 

 

Ziņojums ir sagatavots, lai apzinātu normatīvo aktu vai to piemērošanas problēmas, kas kavē parādu pārstrukturēšanu Latvijā, padziļināti pārskatot esošo praksi.