1

Skaidrojumi un cita noderīga informācija saistībā ar normatīvajiem aktiem:

Dalītā īpašuma izbeigšana privatizētajās daudzdzīvokļu mājās

Skaidrojumi par piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumu
Skatīt vairāk

Piespiedu nomas reforma

Skaidrojumi par grozījumiem likumā, kas izbeidz piespiedu nomas tiesiskās attiecības (piespiedu nomas reforma)
Skatīt vairāk

Fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām

Skaidrojumi par fizisko personu atbrīvošanu no parādsaistībām
Skatīt vairāk

Krimināltiesības

Krimināltiesību anotācijas un metodiskie materiāli
Skatīt vairāk

Komerctiesības

Normatīvais regulējums un aktualitātes par komerctiesībām
Skatīt vairāk

Intelektuālais īpašums

Tieslietu ministrijas (Patentu valdes) kompetencē ir rūpnieciskā īpašuma tiesības un to aizsardzības nodrošināšana
Skatīt vairāk