Intelektuālais īpašums ir ekskluzīvu tiesību kopums, kas piešķirts intelektuālās jaunrades darbiem.

VIDEO: Kas ir Intelektuālais īpašums?

Intelektuālā īpašuma tiesības var tikt iedalītas divās daļās: rūpnieciskā īpašuma tiesībās, kas ietver izgudrojumus (patentus), preču zīmes, rūpnieciskos dizainparaugus un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, un autortiesības, kas attiecas uz literāriem un mākslas darbiem.

Tieslietu ministrijas (Patentu valdes) kompetencē ir rūpnieciskā īpašuma tiesības un to aizsardzības nodrošināšana.