1

Ceturtdien, 9. maijā, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere reģionālās vizītes ietvaros Liepājā apmeklēja jaunā cietuma būvniecības teritoriju, lai novērtētu šobrīd paveikto un iepazītos ar turpmāk plānoto darbu gaitu.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere norāda: “Esmu gandarīta, ka Liepājas jaunā cietuma būvniecība norit atbilstoši grafikam un budžetam. Šobrīd cietuma būvniecība ir jau pusē, kas nebūtu iespējams bez iesaistīto pušu aktīvas iesaistes un sadarbības. Cietums darbu varēs uzsākt laikā. Jāuzsver, ka šis būs modernākais un drošākais cietums visā Baltijā. Jaunā cietuma atklāšana iezīmēs pavisam jauna soda izpildes procesa etapu Latvijā, liekot lielāku uzsvaru uz ieslodzīto resocializāciju, nodarbinātību, kā arī darbinieku izglītību ar mērķi strādāt ar cilvēka uzvedības maiņu un veidot drošāku sabiedrību.”

Jaunā cietuma būvniecības teritoriju apmeklēja arī cietuma būvniecības projekta uzraudzības komitejas pārstāvji, lai klātienē iepazītos, kā tiek realizēts valsts mēroga tieslietu nozares projekts, kā arī viens no lielākajiem publiskā pasūtījuma būvniecības projektiem Latvijā.  Šobrīd rit projekta 18. mēnesis no realizācijai paredzētajiem 34 mēnešiem. Pašlaik pilnā apjomā ir izbūvētas divas no cietuma kompleksa sešām ēkām, vēl divām ēkām - ieslodzīto dzīvojamiem korpusiem notiek pēdējo stāvu un jumta izbūve, arī pārējo ēku būvniecība turpinās dažādās stadijās. Apmeklējuma laikā būvlaukumā varēja novērtēt jau pavisam skaidras jaunā cietuma aprises, lai 2025. gada nogalē Latvijas sodu izpildes sistēma un resocializācijas process sāktu darbu pavisam jaunā līmenī.

Kā būvlaukumā klātesošajiem norādīja projekta īstenotāja - SIA "Citrus Solutions" izpilddirektors Dāvis Eniks: "Visaktīvākie celtniecības darbi notiks šogad vasarā, kad būvniecības objektā vienlaikus strādās ap 400 cilvēkiem. Projekta realizācijas pirmajā pusē esam jau pierādījuši mūsu komandas profesionalitāti, veicot darbus vienlaikus visās sešās kompleksa ēkās, ierīkojot ārējos inženiertīklus un būvējot infrastruktūru, apsteidzot laika grafiku. Ir gandarījums veikt darbus, integrējot jaunākos inženiersistēmu risinājumus, gan drošības, gan kompleksa vadības sistēmām, kas izstrādātas projektēšanas laikā ciešā sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi. Projekts ir ļoti apjomīgs, ar specifiskām drošības prasībām, tāpēc "Citrus Solutions" novērtē profesionālo sadarbību ar visiem projektā iesaistītajiem partneriem."

Cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Ieslodzījuma vietas būvniecību plānots pabeigt līdz 2025. gada septembrim. Ieslodzīto kameru lielums atbildīs starptautiskajiem standartiem ar nepieciešamo aprīkojumu. Jaunajā cietumā būs telpas izglītības procesa nodrošināšanai, nodarbinātības attīstīšanai, kā arī tajā atradīsies medicīnas daļa ar atbilstošu aprīkojumu. Jaunajā cietumā visi iekšējie procesi notiks atšķirīgi no pārējos cietumos notiekošajiem, jo tieši infrastruktūra ir tā, kas nosaka ieslodzīto pārvadāšanas, uzraudzības, apsardzes un drošības procesus. Jaunajā ieslodzījuma vietā plaši tiks izmantotas tehnoloģiju sniegtās priekšrocības uzraudzības, apsardzes un drošības jomā. Tiek plānots, ka jaunajā cietumā būs 450 darbinieki. Atšķirībā no esošajiem cietumiem, lielāks darbinieku skaits būs iesaistīts resocializācijas procesā.

Jaunā cietuma ēku pamatos kopā izmantoti 6095 kubikmetri betona. Ēkas tiek būvētas no rūpnīcā izgatavotiem dzelzsbetona un metāla elementiem – blokiem, kopumā ēkām tiks izmantoti  12 510 šādi bloki, no kuriem 80% ir ražoti Liepājā. Šobrīd ir izveidoti vairāk kā 2 kilometri no kopējā 4 kilometru ārējo tīklu apjoma. Būvniecībā tiek izmantoti īpaši risinājumi, lai nākotnē atvieglotu darbu cietuma darbiniekiem un mazinātu riskus, kas saistīti ar ieslodzīto neatļautām darbībām. Inženiertīkli tiek izbūvēti, ievērojot īpašas drošības prasības, kas piemērotas ieslodzījuma vietas specifikai. Projekta sākuma fāzē būvlaukumā bija izbūvētas un aprīkotas ieslodzīto kameru paraugversijas, kas tika testētas un pārbaudītas, lai visi materiāli un tehniskie risinājumi nodrošinātu maksimālu drošību un ilgmūžību.

Papildu informācija:

2022. gada 22. novembrī SIA "Tiesu namu aģentūra" un iepirkuma uzvarētājs SIA "Citrus Solutions" parakstīja līgumu par jauna cietuma kompleksa Liepājā projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem. Pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu noslēgts līgums par kopējo summu 125 874 569,87 EUR, neskaitot PVN. Liepājas cietuma komplekss Latvijā būs pirmais jaunbūvētais cietums pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas.