Informācija presei Jaunumi
1
Līguma parakstīšana: No kreisās puses Jūlija Zandersone, SIA “Citrus Solutions” izpilddirektore, valdes priekšsēdētāja un Santa Sausiņa, SIA “Tiesu namu aģentūra” valdes locekle

Otrdien, 22.novembrī, SIA “Tiesu namu aģentūra” un iepirkuma uzvarētājs SIA “Citrus Solutions” parakstīja līgumu par jauna cietuma kompleksa Liepājā projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem. Pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu noslēgts līgums par kopējo summu 125 874 569,87 EUR, neskaitot PVN. Jaunā cietuma būvniecību paredzēts pabeigt 34 mēnešu laikā.

Jānis Bordāns, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs: “Kā tieslietu ministram un Latvijas pilsonim man šis ir nozīmīgs brīdis. Bija nepieciešami 32 gadi kopš mūsu valsts neatkarības atjaunošanas, lai mēs beidzot spertu pirmo lielo soli cietumu infrastruktūras sakārtošanā, kas ir svarīgs priekšnoteikums gan sabiedrības drošības risku, gan atkārtotu noziegumu izdarīšanas samazināšanai. Šis projekts tika uzsākts, kad pirmo reizi vadīju Tieslietu ministriju, un man ir gandarījums, ka tagad tiek parakstīts līgums kā apliecinājums neatlaidīgam un kvalitatīvam darbam, kas ir paveikts līdz šim. Par to pateicos visai projekta komandai, kas šo procesu ir kvalitatīvi nodrošinājusi, un vēlu veiksmi būvniekam, lai izdodas visu paveikt godam!”

Anda Smiltēna, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos: “Modernas ieslodzījumu vietas ir valsts iekšējās drošības jautājums ne jau tāpēc, ka tām būs jaunas, stipras sienas un augsti žogi, bet gan tāpēc, ka mūsdienīgs, pārdomāts plānojums un atbilstoša vide dos iespēju pilnvērtīgi veikt sociālās korekcijas darbu ar ieslodzītajiem. Jaunā Liepājas cietuma infrastruktūra ir plānota tā, lai 1) ļautu ieviest mūsdienīgas ieslodzījuma izpildes formas, tai skaitā idejiski citādākus iekšējās drošības procesus, ieviešot dinamiskās drošības elementus; 2) nodrošinātu drošu, modernu un sakārtotu darba vidi darbiniekiem; 3) soda izpildes laikā nodrošinātu individuāli izvērtētu pamattiesību īstenošanu, piemēram, tādejādi novēršot līdz šim saņemtos Satversmes tiesas aizrādījumus.”

Dmitrijs Kaļins, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks: “Jaunā cietuma infrastruktūra būs paredzēta tieši cietuma darbam, tā nav cara laika ēka, kazarmas vai zirgu staļļi, kurus mēs esam pielāgojuši savu funkciju izpildei. Šeit būs beidzot viss kopā - gan nodarbinātības sektors, gan skola, gan citas speciāli paredzētas telpas un kameras. Jaunais cietums - nozīmē atbilstošus uzturēšanas apstākļus ieslodzītajiem un atbilstošus, mūsdienīgus darba apstākļus personālam, lai varētu pilnvērtīgi īstenot resocializācijas procesus. Ir liela atšķirība, vai ieslodzītais atrodas kamerā ar 15 biedriem vai mazvietīgā, visām prasībām atbilstošā kamerā, kurā būs pietiekami daudz vietas, piemēram, diviem ieslodzītajiem, taču nebūs vairāk vietas subkultūrai. Tāpat ir arī liela atšķirība, vai kamerā ir koka grīda, kurā var izveidot slēpņus aizliegtu vielu un priekšmetu glabāšanai, vai arī cietumā ir betona sienas un grīdas un tāda drošības sistēma, ka aizliegto vielu un priekšmetu iekļūšana un atrašanās cietumā ir praktiski neiespējama.”

Santa Sausiņa, SIA “Tiesu namu aģentūra” valdes locekle: “Lai nonāktu līdz šim reālajam solim pretī jaunai, modernai ieslodzījumu vietai Latvijā ir noiets garš ceļš un pēdējā ceļu posmā gandrīz gada garumā iepirkuma komisija ir darījusi visu, lai šodien mēs varētu ar pilnu pārliecību par veiksmīgu rezultātu, noslēgt līgumu par jauna cietuma kompleksa Liepājā projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem. Jau iepirkuma procedūras laikā tika veikti precizējumi, lai maksimāli samazinātu ģeopolitiskās situācijas radīto būvniecības izmaksu kāpumu: samazināts būvapjoms par vairāk kā 6000 m², mainīts avārijas gadījumu apkures risinājums, pārskatīti sanitārtehnisko iekārtu risinājumi.”

Jūlija Zandersone, SIA “Citrus Solutions” izpilddirektore, valdes priekšsēdētāja: “Projekts tiek realizēts design&build formātā – neskatoties uz to, ka ir pieejams sākotnējais projekts, veiksim būtisku projekta pārstrādi atbilstoši konkursa laikā definētajām pasūtītāja vajadzībām. Esam atbildīgi gan par projekta izstrādi, gan par būvniecību, gan par autoruzraudzību – šāda pieeja ļauj pasūtītājam saīsināt projekta realizācijas laiku, kas šim projektam ir ļoti izaicinošs. Darbus esam apņēmušies realizēt ļoti īsā termiņā – 34 mēnešu laikā. Tāpēc jau piedāvājuma sagatavošanas laikā esam rūpīgi analizējuši un gatavojuši visus projekta organizācijas procesus, lai nekavējoties uzsāktu darbu. Pirmajā posmā līdz nākamā gada novembrim tiks veikti projektēšanas darbi, vienlaikus nākamgad uzsākot būvlaukuma sagatavošanas darbus. Plānojam, ka aktīvākajos periodos objektā vienlaikus nodarbināsim līdz 300 cilvēkiem.”

Gints Iesalnieks, jaunā cietuma būvniecības projekta vadītājs SIA “Tiesu namu aģentūra”: “Ņemot vērā projekta apmēru un specifiku Liepājas cietuma būvniecība būs prasmju izaicinājums visām projektā iesaistītajām pusēm – gan projektētājam, gan ģenerālbūvuzņēmējam, gan pasūtītājam un Ieslodzījuma vietu pārvaldei kā lietotājam. Kopīgi jāievieš  tehnoloģijas, kas ierastajos būvniecības projektos netiek pielietotas. Cietuma projekta specifika saistās ar īpašiem piekļuves un tehniskās apsardzes risinājumiem.”

Jānis Bordāns, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs; Dmitrijs Kaļins, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks; Santa Sausiņa, SIA “Tiesu namu aģentūra” valdes locekle; Jūlija Zandersone, SIA “Citrus Solutions” izpilddirektore, valdes priekšsēdētāja; Gints Iesalnieks, jaunā cietuma būvniecības projekta vadītājs SIA “Tiesu namu aģentūra”
Preses konference: No kreisās puses Gints Iesalnieks, jaunā cietuma būvniecības projekta vadītājs SIA “Tiesu namu aģentūra”; Santa Sausiņa, SIA “Tiesu namu aģentūra” valdes locekle; Anda Smiltēna, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece; Jānis Bordāns, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs; Jūlija Zandersone, SIA “Citrus Solutions” izpilddirektore, valdes priekšsēdētāja; Dmitrijs Kaļins, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks