Informācija presei Jaunumi
Liepājas cietums

Piektdien, 30. jūlijā, Tiesu namu aģentūra parakstīja līgumu ar uzņēmumu SIA "Firma L4" par jaunā Liepājas cietuma būvuzraudzības nodrošināšanu.

Lai garantētu kvalitatīvu un drošu Liepājas cietuma būvniecību, SIA "Firma L4" uzdevums būs visa Liepājas cietuma būvdarbu laikā un arī būvdarbu garantijas periodā nodrošināt profesionālu un neatkarīgu būvdarbu veikšanas procesa uzraudzību atbilstoši likumā noteiktajām prasībām. Vienlaikus arī jānodrošina pasūtītāja likumīgo interešu pārstāvība būvdarbu laikā. Turklāt SIA "Firma L4" Liepājas cietuma būvuzraudzības ietvaros būs pienākums pārbaudīt būvdarbu secības, kvalitātes un darbu veikšanas tehnoloģijas atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī darba drošības un ugunsdrošības atbilstību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Jau ziņots, ka 2021. gada 13. jūlijā Tiesu namu aģentūras izveidotā Iepirkuma komisija lēma par labu komersantam SIA "Firma L4", jo tika iesniegts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums par kopējo cenu 960 000 euro un tas arī bija atbilstošs visām iepirkuma nolikuma prasībām.

Liepājas cietuma būvuzraudzības iepirkums tika izsludināts 2021. gada 26. martā un galvenās prasības iepirkuma pretendentiem Tiesu namu aģentūras būvuzraudzības iepirkuma komisija izvirzīja - spēkā esošu vismaz trešās kategorijas industriālo drošības sertifikātu, kas apliecina komersantu tiesības pretendēt uz pasūtījuma izpildi. Tāpat iepirkuma pretendentiem tika izvirzītas tehniski profesionālās spējas, prasot pretendentu un to rīcībā esošo speciālistu kvalifikāciju un pieredzi lielu būvobjektu būvuzraudzībā.

SIA "Firma L4" ir viens no vadošajiem inženieru un konsultantu birojiem Latvijā ar 26 gadu pieredzi projektēšanā, būvuzraudzībā un inženierkonsultācijās.

Šobrīd norit arī darbs pie Liepājas cietuma būvniecības pretendentu vērtēšanas, jo 2021. gada 16. jūlijā noslēdzās pieteikšanās Liepājas cietuma būvniecībai. Tiesu namu aģentūras izveidotā iepirkuma komisija vērtē trīs saņemtos pieteikumus un to atbilstību iepirkuma nolikumam.