Jaunumi
Liepājas cietums

SIA “Tiesu namu aģentūra” izsludinājusi atklātu konkursu, lai nodrošinātu objektīvu un caurspīdīgu piemērotākā kandidāta atlasi uz jaunā Liepājas cietuma projekta vadītāja amatu. Pretendenti aicināti iesniegt pieteikumus līdz 2022. gada 2. februārim.

Galvenās prasības konkursa pretendentiem ir augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un vismaz piecu gadu praktiskā pieredze darbā ar nozīmīgu infrastruktūras objektu būvniecības projektu vadību un ar to saistīto jautājumu risināšanā, kā arī pieredze projekta komandas vadībā.

Projekta vadītāja galvenie amata pienākumi būs saistīti ar jaunā Liepājas cietuma būvniecības projekta koordinēšanu,  nodrošinot projekta profesionālu, efektīvu un pārskatāmu realizāciju noteiktajā budžetā, termiņā un atbilstošā kvalitātē.

Pretendentu atlase notiks trīs kārtās. Pirmajā kārtā atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem tiks izvērtēta kandidātu atbilstība izvirzītajām prasībām, otrajā - notiks darba pārrunas, trešajā - lēmuma pieņemšana par atbilstošākā kandidāta izvēli.

Plašāka informācija par konkursu pieejama SIA “Tiesu namu aģentūra” mājaslapā.  

 

Papildu informācija:

Jaunais Liepājas cietums ir kopējai sabiedrības drošībai nozīmīgs infrastruktūras objekts, kas ļaus uzsākt jaunas sodu izpildes sistēmas ieviešanu, pilnveidojot ieslodzīto resocializācijas procesu, tādējādi radot ietekmi arī uz atkārtotu noziegumu izdarīšanas jeb recidīva rādītāju samazināšanu. 

Šobrīd projekta ietvaros notiek Liepājas cietuma būvniecības projektēšanas, būvniecības un autoruzraudzības iepirkuma konkursa procedūra ar sarunām. Konkursa procedūras ar sarunām uzvarētājs tiks izraudzīts pēc pretendentu galīgo piedāvājumu saņemšanas.

Līdz šim Liepājas cietuma būvniecības uzsākšanai ir izdarīti nozīmīgi priekšdarbi – izraudzīts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums Liepājas cietuma būvuzraudzības nodrošināšanai, kā arī izvēlēts jaunā cietuma būvniecības iepirkuma procedūra, kas nodrošinās pēc iespējas konkurētspējīgāko piedāvājumu. Tāpat arī papildus veikta cietuma teritorijas ģeotehniskā izpēte un veikta cietuma teritorijas sagatavošana būvdarbu uzsākšanai (pabeigti būvniecībai paredzētās teritorijas atmežošanas darbi).

Jaunā Liepājas cietuma kompleksa būvniecību plānots pabeigt 34 mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas ar iepirkuma procedūrā uzvarējušo pretendentu. Taču, ņemot vērā Ministru kabineta 2. novembra lēmumu, Tieslietu ministrija nepieciešamības gadījumā var pagarināt Liepājas cietuma projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu pabeigšanas termiņu līdz 2025. gada 31. decembrim, ja Liepājas cietuma būvniecības konkursa procedūrā ar sarunām iespējams panākt pēc iespējas konkurētspējīgāko piedāvājumu.