1

Jaunā Liepājas cietuma kompleksa būvlaukumā, Alsungas ielā 29, darbi rit pilnā sparā. Šobrīd tiek veikti visu sešu kompleksa ēku būvdarbi dažādās stadijās. Darbi notiek, apsteidzot iepriekš iepirkuma piedāvājumā plānoto laika grafiku un ievērojot projekta realizācijai paredzēto budžetu.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs, jaunā Liepājas cietuma projekta uzraudzības komitejas vadītājs Mihails Papsujevičs atzīmē: “Jaunais Liepājas cietums ir valstiskas nozīmes projekts, ar kura realizēšanu tiks aizsākta pilnīgi jauna, pilnveidota soda izpildes sistēma Latvijā, kuras uzdevums ir samazināt atkārtotu noziegumu izdarīšanu, motivējot ieslodzītos kļūt likumpaklausīgiem un veicinot visas Latvijas sabiedrības drošību. Jaunajā ieslodzījuma vietā būs daudz efektīvākas ieslodzīto resocializācijas iespējas, plašs nodarbinātības centrs un vieta ieslodzīto mācībām. Cietums būs aprīkots ar jaunām, mūsdienīgām tehnoloģijām, kas darbiniekiem palīdzēs labāk veikt ieslodzīto uzraudzību. Īstenojot jaunā cietuma projektēšanu un būvdarbus, notiek nepārtraukta un mērķtiecīga sadarbība starp visām apjomīgajā projektā iesaistītajām pusēm, tāpēc esam pārliecināti, ka tiks sasniegti iecerētie mērķi, iekļaujoties gan laika, gan budžeta grafikos un jaunā Liepājas cietuma būvniecība tiks pabeigta līdz 2025.gada septembra beigām.“

Projektēšanas darbi

Mazliet ilgāk par gadu - no 2022.gada gada novembra līdz 2023.gada novembrim - ļoti aktīvi strādāja projektētāju komanda, izstrādājot izmaiņas cietuma kompleksa sākotnējā būvprojektā. Izmaiņas tika veiktas atbilstoši pasūtītāja  - SIA “Tiesu namu aģentūra” un lietotāja - Ieslodzījuma vietu pārvaldes - definētajām vajadzībām un integrējot jaunākos inženiersistēmu risinājumus gan drošības, gan kompleksa vadības sistēmām. Ir veikta racionāla platību optimizēšana, saglabājot cietuma ieslodzīto vietu skaitu, funkcionalitāti, ieslodzīto un personāla drošību. Liepājas cietuma projektā ietilps sešas ēkas ar  kopējo platību – gandrīz 37 000 m².

Būvprojekta izstrādes darbi tehniskā projekta stadijā ir pabeigti, un projekts saskaņots būvvaldē. 2023. gada vasarā Liepājas pilsētas būvvalde saskaņoja izmaiņu būvprojektu atklātā cietuma un administrācijas ēkām, bet 2023.gada gada nogalē pārējām četrām ēkām: diviem ieslodzīto izvietošanas korpusiem, uzņemšanas un īpašo režīmu korpusam, izglītības un nodarbināšanas korpusam.

Būvniecības darbi apsteidz laika grafiku

SIA “Citrus Solutions” realizē jaunā Liepājas cietuma kompleksa būvniecību, atbildot gan par projekta izstādi, gan par būvniecību un autoruzraudzību.

Mazāk kā gadu atpakaļ – 2023.gada februārī tika uzsākta būvlaukuma izveidošana, izvietoti pirmie celtniecības vagoni ģenerāluzņēmēja un pasūtītāja darbinieku vajadzībām, ap visu būvlaukumu tika uzstādīts žogs. Tika veikti būvlaukuma iekārtošanas darbi - augsnes virskārtas noņemšana, celmu raušana, gruntsūdeņu līmeņa pazemināšanas darbi. Tagad būvdarbi rit pilnā sparā, celtniecības vagoni stāv vairākās rindās, ikdienā būvlaukumā strādā apmēram 120 darbinieki. Būvdarbi paralēli tiek veikti visām sešām cietuma kompleksa ēkām, kā arī tiek ierīkoti ārējie inženiertīkli. Divām ēkām – cietuma administrācijas un atklātā tipa cietuma ēkai jau ir izbūvētas nesošās konstrukcijas un uzsākti jumta izbūves darbi, logu montāža, starpsienu mūrēšana un iekšējo tīklu izbūve. Uzreiz pēc projekta saskaņošanas – 2023.gada decembrī ir uzsākta divu lielāko ēku – abu ieslodzīto izmitināšanas korpusu būvniecība, tiek veikti saliekamo dzelzsbetona konstrukciju montāžas darbi. Uzņemšanas un īpašo režīmu korpusa ēkas kontūru arī jau var saskatīt, jo notiek zemgrīdas inženiertīklu un pamatu izbūve. Izglītības un nodarbināšanas korpusa ēkai ir uzsākta pamatnes gatavošana. Ar katru nedēļu darbinieku skaits objektā pieaug, plānots, ka visintensīvākajā būvniecības laikā, kas paredzēts šovasar, objektā vienlaikus strādās līdz pat 400 cilvēkiem.

“Esam gandarīti, ka projekta pirmajā gadā esam spējuši parādīt augstu profesionalitāti un apsteiguši līgumā noteikto laika grafiku. Šāda mēroga un sarežģītības projektos, kas tiek realizēti vairāku gadu garumā,  izaicinājumu netrūkst, bet savlaicīga risku izvērtēšana un mazināšana ļauj veikt darbus ar drošu skatījumu nākotnē. Neskatoties un mainīgajiem laika apstākļiem Liepājā, kā arī netipiski balto ziemu šogad, organizējam būvdarbus atbilstoši pieļaujamajām būvniecības tehnoloģiskajām prasībām, papildu nodrošinot gan sniega novākšanu, gan konstrukciju apsildi. Liels paldies profesionālajai projekta komandai, kas kārtējo reizi pierāda mūsu uzņēmuma augsto kompetenci būvniecībā,” komentē SIA "Citrus Solutions" valdes priekšsēdētājs Kārlis Kostjukovs.

Materiāli un drošība

Jaunā Liepājas cietuma kompleksa būvniecībā maksimāli tiek izmantoti Latvijā ražoti būvmateriāli un aprīkojums. Tiek izmantotas tikai Latvijā ražotās dzelzsbetona un metāla konstrukcijas, no kurām lielākā daļa ražotas Liepājā. Būvniecībā tiek izmantoti īpaši risinājumi, lai nākotnē atvieglotu darbu cietuma darbiniekiem un mazinātu riskus, kas saistīti ar ieslodzīto neatļautām darbībām. Arī inženiertīkli tiek izbūvēti ievērojot īpašas drošības prasības, kas piemērotas ieslodzījuma vietas specifikai. Būvlaukumā ir izbūvētas ieslodzīto kameru paraugversijas, kas tiek testētas, lai visi materiāli un risinājumi nodrošinātu maksimālu drošību un ilgmūžību.

Papildu informācija:

2022. gada 22. novembrī SIA "Tiesu namu aģentūra" un iepirkuma uzvarētājs SIA "Citrus Solutions" parakstīja līgumu par jauna cietuma kompleksa Liepājā projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem. Liepājas cietuma komplekss Latvijā būs pirmais jaunbūvētais cietums pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas. Cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Ieslodzījuma vietas būvniecību plānots pabeigt līdz 2025. gada septembrim.