1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

"Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Zvērināti tiesu izpildītāji, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome un komercreģistra iestāde.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts izstrādāts, lai sakārtotu jautājumu par zvērināta tiesu izpildītāju biroju izveidi un to tiesisko statusu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts “Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā”

Likumprojekta “Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2020. gada 7. decembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes E. Timpares e-pasta adresi: evija.timpare@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Kristīne Miļevska, tālr. 67036813, kristine.milevska@tm.gov.lv