Informācija presei
Drīzumā visiem jurisprudences profesionālā maģistra studiju programmu studentiem būs jākārto Valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens
Pirmdien, 11. decembrī, Ministru kabineta komiteja atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu par Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešanu profesionālā maģistra studiju programmās. Noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi sekmēt juridiskās izglītības kvalitātes celšanos. Nepieciešamība pēc vienota eksāmena ieviešanas saistāma ar augstskolu atšķirīgajām vērtēšanas sistēmām, lai piešķirtu valsts atzītu augstākās izglītības diplomu. Tiesību zinātņu studiju programmu konkurence savā starpā ir radījusi kvalitātes strauju kritumu. Tā kā jurista profesija ir saistīta ar juridiskās palīdzības sniegšanu citām personām, ir svarīgi, ka prasības jurista kvalifikācijas iegūšanai ir pietiekami augstas. Noteikumu projekts nosaka vienotu kārtību kvalifikācijas eksāmena norisei visās augstskolās, kurās īsteno profesionālo maģistra studiju programmu jurista profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Juristus, kas jau ieguvuši profesionālā maģistra grādu un jurista kvalifikāciju, Valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens neietekmēs. Kvalifikācijas eksāmena norise paredzēta elektroniskajā vidē, kas samazinās eksāmena ieviešanas un nodrošināšanas izmaksas, tāpat arī kvalifikācijas eksāmena norise augstskolas elektroniskajā vidē atvieglos komisijas locekļu darbu. Plānots, ka kvalifikācijas eksāmens tiks organizēts divas reizes gadā atbilstoši ziemas un vasaras sesijai augstskolās. Noteikumu projekts stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī. Plānots, ka Valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens tiks piemērots studentiem, kuri profesionālā maģistra studijas uzsāks 2019. gada rudens semestrī un studijas, nokārtojot minēto eksāmenu, noslēgs 2021. gadā.   Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties ŠEIT.   Papildu informācija: Kvalifikācijas eksāmena sagatavošanu un vērtēšanu veiks Tieslietu ministra apstiprināta komisija, kurā ietilps pārstāvji no augstskolām un pārstāvji no juridisko nozari pārstāvošām profesionālajām organizācijām un Ģenerālprokuratūras. Komisijas sastāvu veidos gan akadēmiķi, gan praktiķi, tādējādi nodrošinot līdzsvaru starp akadēmiskās un profesionālās vides pārstāvjiem.     Alise Adamane Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920 E-pasts: Alise.Adamane@tm.gov.lv