Informācija presei Jaunumi
Jurista eksāmens

Trešdien, 9. jūnijā, ap 140 tiesību zinātnes studentu Latvijas augstskolās sāks kārtot elektroniskajā vidē pirmo valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Eksāmens dažādās tiesību jomās noritēs līdz 18. jūnijam.

Eiropas Savienības Tiesas tiesnese, valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētāja Ineta Ziemele norāda: “Esmu gandarīta, ka esam nonākuši līdz šim vēsturiskajam brīdim – Latvijā pirmajam valsts vienotajam jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenam. Šis ir nozīmīgs solis, lai vienoti modernizētu Latvijas juristu kvalifikācijas saturu, kas ir būtiski Latvijas kā tiesiskas demokrātiskas valsts stiprināšanā. Komisijas vārdā novēlu visiem studentiem veiksmīgu eksāmena norisi un labus rezultātus!”

Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena veiksmīgai norisei ir veikti visi nepieciešamie priekšdarbi - sastādīts eksāmena grafiks, eksāmena jautājumi un uzdevumi (kāzusi), sagatavota elektroniskā vide, kurā studenti kārtos eksāmenu, vērtēšanas metodika, kā arī eksāmena tiesību jomu anotācijas, par kurām komisija vienojās, zinot, ka šis ir pirmais šāda veida eksāmens valstī, un atlasīti tiesību avoti eksāmena praktiskās daļas kārtošanai. Tāpat arī studenti ir informēti par obligātajām prasībām, lai tiktu pielaisti pie eksāmena kārtošanas, kā arī par eksāmena norises instrukcijām. Eksāmena laikā tiks ievērotas visas epidemioloģiskās drošības prasības.

Nākamais valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens notiks 2022. gada ziemā.

 

Papildu informācija:

2021. gada vasarā valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena grafiks:

- Krimināltiesībās un kriminālprocesa tiesībās 9. jūnijā (no plkst. 9.00 līdz 10.00 teorētiskā daļa, no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.00 praktiskā daļa).

- Civiltiesībās, civilprocesa tiesībās un komerctiesībās 11. jūnijā (no plkst. 9.00 līdz 10.00 teorētiskā daļa, no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.00 praktiskā daļa).

- Konstitucionālajās tiesībās, administratīvajās tiesības un administratīvā procesa tiesībās 14. jūnijā (no plkst. 9.00 līdz 10.00 teorētiskā daļa, no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.00 praktiskā daļa).

- Starptautiskās un Eiropas Savienības tiesībās 16. jūnijā (no plkst. 9.00 līdz 10.00 teorētiskā daļa, no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.00 praktiskā daļa).

- Tiesību teorijā, tiesību filozofijā un Latvijas tiesību vēsturē 18. jūnijā (no plkst. 9.00 līdz 10.00 teorētiskā daļa, no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.00 praktiskā daļa).