Informācija presei Jaunumi

Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisija noteikusi kvalifikācijas eksāmena norises datumus 2022./2023. akadēmiskā gada ziemas sesijā.

2023. gada ziemas sesijā valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens noritēs šādos datumos:

  • Konstitucionālo tiesību, administratīvo tiesību un administratīvā procesa tiesību jomā: 16. janvārī (no plkst. 10.00 līdz 11.00 – teorētiskā daļa, no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 – praktiskā daļa).
  • Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību jomā: 19. janvārī (no plkst. 10.00 līdz 11.00 – teorētiskā daļa, no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 – praktiskā daļa).
  • Tiesību teorijas, tiesību filozofijas un Latvijas tiesību vēstures jomā: 24. janvārī (no plkst. 10.00 līdz 11.00 – teorētiskā daļa, no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 – praktiskā daļa).
  • Krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību jomā: 27. janvārī (no plkst. 10.00 līdz 11.00 – teorētiskā daļa, no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 – praktiskā daļa).
  • Civiltiesību, civilprocesa tiesību un komerctiesību jomā: 31. janvārī (no plkst. 10.00 līdz 11.00 – teorētiskā daļa, no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 – praktiskā daļa).

Papildu informācija:

Apkopojot informāciju par studentu iesniegto apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšanu par 2022. gada vasaras sesijā noritējušo kvalifikācijas eksāmenu, secināts, ka valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu 2022. gada vasaras sesijā nokārtoja 27 % studentu.

Kopš eksāmena ieviešanas 2021. gada jūnijā, jurista profesionālo kvalifikāciju ieguvuši 123 studenti jeb 43 % no visiem studentiem, kas jebkad kārtojuši eksāmenu.

Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešanas mērķis ir ilgtermiņā paaugstināt juridiskās izglītības kvalitāti Latvijā.