Informācija presei Jaunumi
gdz

Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisija noteikusi tā norises datumus 2022. gada vasaras sesijā – tas sāksies 31. maijā civiltiesībās, civilprocesa tiesībās un komerctiesībās. Uz pirmo sēdi Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra Jāņa Bordāna sasauktā trešā eksāmena komisija par priekšsēdētāju ir ievēlējusi Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāti Lailu Medinu.

Jānis Bordāns: “Valsts vienotais jurista eksāmens ir sākumpunkts, lai nodrošinātu juridiskās izglītības kvalitāti Latvijā un darba tirgū nonāktu augsti kvalificēti juristi. Tāpēc pateicos Eiropas Savienības Tiesas tiesnesei Inetai Ziemelei par ieguldīto darbu pirmo divu eksāmena komisiju vadīšanā.” Ineta Ziemele dalījās ar savām zināšanām un pieredzi, tuvinot augstākās juridiskās izglītības sistēmu Eiropas tiesību telpas tradīcijām un vērtībām, uzsver tieslietu ministrs.

Tāpat arī Eksāmena komisija ievēlējusi piecus priekšsēdētāja vietniekus atbilstoši tiesību jomām: Mārci Viļumu (Ģenerālprokuratūras pārstāvis), Gintu Bērziņu (Ģenerālprokuratūras pārstāvis), Ilzi Metuzāli (Latvijas Zvērinātu notāru padomes pārstāve), Lolitu Kronbergu (ES Tiesas juriste lingviste) un Ivetu Strazdiņu (ES Tiesas juriste lingviste).

Ar tieslietu ministra rīkojumu ir precizēts komisijas sastāvs, ņemot vērā vasaras sesijā eksāmenu kārtojošo studējošo skaita sadalījumu pa augstskolām. Jaunizveidotās Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas sastāvā ir 45 komisijas locekļi – gan akadēmiskās vides pārstāvji, gan praktiķi un juridisko profesiju pārstāvji.

2022. gada vasarā valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens noritēs šādos datumos:

  • Civiltiesībās, civilprocesa tiesībās un komerctiesībās 31. maijā (no plkst. 10.00 līdz 11.00 teorētiskā daļa, no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 praktiskā daļa).
  • Starptautiskajās un Eiropas Savienības tiesībās 3. jūnijā (no plkst. 10.00 līdz 11.00 teorētiskā daļa, no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 praktiskā daļa).
  • Krimināltiesībās un kriminālprocesa tiesībās 6. jūnijā (no plkst. 10.00 līdz 11.00 teorētiskā daļa, no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 praktiskā daļa).
  • Tiesību teorijā, tiesību filozofijā un Latvijas tiesību vēsturē 9. jūnijā (no plkst. 10.00 līdz 11.00 teorētiskā daļa, no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 praktiskā daļa).
  • Konstitucionālajās tiesībās, administratīvajās tiesībās un administratīvā procesa tiesībās 13. jūnijā (no plkst. 10.00 līdz 11.00 teorētiskā daļa, no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 praktiskā daļa).

Papildu informācija:

Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešanas mērķis ir ilgtermiņā paaugstināt juridiskās izglītības kvalitāti Latvijā. Juridiskā izglītība sniedz plašas zināšanas, kuras var izmantot dažādās profesijās. Juridiskā izglītība ir viens no kritērijiem reglamentēto juridisko profesiju pārstāvjiem – tiesnešiem, prokuroriem (tiesu varas amatpersonām), arī ar tiesu varu saistītām personām – advokātiem, notāriem, tiesu izpildītājiem. Tāpēc kvalitatīvu juridisko pakalpojumu sniegšana, kā arī augsti kvalificētu prokuroru, advokātu, tiesu izpildītāju, notāru un tiesnešu darbība ilgtermiņā veicinās sabiedrības labklājības un tautsaimniecības attīstību.