Informācija presei
Jurista eksāmens

Piektdien, 28. maijā, Tieslietu ministrijas vadība, valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētāja un augstskolu vadība tiešsaistes sanāksmē apsprieda gatavību pirmā valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena veiksmīgai norisei. Pirmo reizi Latvijā tiesību zinātnes studenti kārtos vienoto jurista kvalifikācijas eksāmenu no 9. jūnija līdz 18. jūnijam.

            Eiropas Savienības Tiesas tiesnese, valsts vienotā juristu kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētāja Ineta Ziemele norāda: “Komisija ir veikusi tās kompetencē esošos priekšdarbus, lai veiksmīgi noritētu pirmais valsts vienotais jurista kvalifikācijas eksāmens. Ir sastādīts eksāmena grafiks, eksāmena jautājumi, sagatavota elektroniskā vide, kurā studenti kārtos eksāmenu, vērtēšanas metodika, kā arī eksāmena tiesību jomu anotācijas un atlasīti tiesību avoti eksāmena praktiskās daļas kārtošanai. 26. maijā valsts eksāmena elektroniskajā vidē publiskajā daļā tika ievietoti komisijas sagatavotie eksāmena norisei nepieciešamie materiāli. Tāpat arī studenti ir informēti par obligātajām prasībām, lai tiktu pielaisti pie eksāmena kārtošanas, kā arī par eksāmena norises instrukcijām.”

            Valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmens noritēs atbilstoši visām epidemioloģiskās drošības prasībām. Studenti varēs kārtot eksāmenu Latvijas augstskolās elektroniskā vidē klātienē tikai tad, ja ne vēlāk kā 72 stundas pirms eksāmena būs veikts Covid – 19 tests un tas būs negatīvs, vai students dokumentāri varēs pierādīt, ka pēdējo triju mēnešu laikā bijis inficēts ar SARS Cov-2 un vairs nerada inficēšanās risku apkārtējiem vai arī dokumentāri var pierādīt, ka ir pilnībā vakcinējies pret Covid – 19. Tāpat visiem eksāmena kārtotājiem būs jālieto medicīniskās sejas maskas un jāievēro divu metru distance.

            Sākotnējais plānotais studējošo skaits, kas varētu kārtot eksāmenu, tika prognozēts ap 220 studējošie, taču šogad to kārtos ap 140 studentiem, jo savās augstskolās nav izpildītas prasības, lai tiktu pielaisti pie valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena, piemēram, nav aizstāvēts maģistra darbs vai nav sekmīgi nokārtoti augstskolas eksāmeni.

 

Papildu informācija:

Jau ziņots, ka 2021. gada vasarā valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens noritēs:

- Krimināltiesībās un kriminālprocesa tiesībās 9. jūnijā (no plkst. 9.00 līdz 10.00 teorētiskā daļa, no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.00 praktiskā daļa).

- Civiltiesībās, civilprocesa tiesībās un komerctiesībās 11. jūnijā (no plkst. 9.00 līdz 10.00 teorētiskā daļa, no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.00 praktiskā daļa).

- Konstitucionālajās tiesībās, administratīvajās tiesības un administratīvā procesa tiesībās 14. jūnijā (no plkst. 9.00 līdz 10.00 teorētiskā daļa, no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.00 praktiskā daļa).

- Starptautiskās un Eiropas Savienības tiesībās 16. jūnijā (no plkst. 9.00 līdz 10.00 teorētiskā daļa, no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.00 praktiskā daļa).

- Tiesību teorijā, tiesību filozofijā un Latvijas tiesību vēsturē 18. jūnijā (no plkst. 9.00 līdz 10.00 teorētiskā daļa, no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.00 praktiskā daļa).