Ziemeļvalstu ministru padome 12.12.2014


Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija”

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas„Valsts administrācija” mērķis ir veicināt efektīvāko darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā. Programma sniedz finansiālo atbalstu ierēdņiem un citiem valsts pārvaldes sektorā strādājošiem pieredzes apmaiņas vizīšu vai sadarbības tīklu īstenošanā.

Programmas atbalstītās aktivitātes:

  • pieredzes apmaiņai- veiksmīgu risinājumu aizgūšana un aizlienēšana;
  • sadarbības tīklu veidošana;
  • administratīvā darba metožu un likumdošanas harmonizēšana;
  • Baltijas jūras reģiona konkurētspējas pasaulē sekmēšana.

Detalizētāka informācija par Ziemeļvalstu ministru padomes programmām pieejama Ziemeļvalstu ministru padomes mājaslapā: http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.