Latvijas tiesneši 3.septembrī pulcēsies gadskārtējā konferencē, kurā notiks Tieslietu padomes vēlēšanas. Konferencē paredzētas arī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas un Tiesnešu disciplinārkolēģijas vēlēšanas. Jau laikus tiesneši bija aicināti iepazīties ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” un Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā. Saeima 3. jūnijā pieņēma grozījumus likumā „Par tiesu varu”, paredzot izveidot Tieslietu padomi kā koleģiālu institūciju, kura piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Grozījumi likumā noteic, ka Tieslietu padome sastāv no pastāvīgajiem un vēlētajiem locekļiem – Augstākās tiesas plēnuma ievēlēta tiesneša un sešiem tiesnešu konferences ievēlētiem tiesnešiem. Viens Tieslietu padomes loceklis tiesnešu konferencei jāievēl no zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu vidus, trīs – no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus un divi – no apgabaltiesu tiesnešu vidus. Savukārt 10. jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, paredzot izmaiņas Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā. Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 92. pantu un Latvijas Republikas tiesnešu konferences nolikuma 2. punktu Augstākās tiesas priekšsēdētājs un tieslietu ministrs ne retāk kā reizi gadā sasauc tiesnešu konferenci, kuras darbā piedalās visi valsts tiesneši. Kā ierasts, konferencē sākumā uzrunas teiks viesi, plānots, ka tie būs Saeimas priekšsēdētāja biedre, Juridiskās komisijas apakškomisijas darbam ar Tiesu iekārtas likumu priekšsēdētāja S.Āboltiņa un Ģenerālprokurors Ē.Kalnmeiers. Runas teiks arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un tieslietu ministra p.i. Imants Lieģis. Par aktualitātēm un jauninājumiem Latvijas Tiesnešu mācību centra darbā tiesnešus informēs direktore Solvita Kalniņa-Caune. Uz Latvijas tiesnešu konferenci tiek aicināti arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Konference notiks viesnīcā „Radisson Blu Hotel Latvija” Rīgā, Elizabetes ielā 55. Tās sākums plkst.10. Programma