Informācija presei
Aicina pieteikties konferencei "Korporatīvā pārvaldība kā ekonomikas attīstības virzītājs"
Ielūdzam uz Korporatīvās pārvaldības konferenci, kas norisināsies 2016.gada 13.decembrī, VAS "Latvijas valsts meži" (Rīgā, Vaiņodes ielā 1). Laba korporatīvā pārvaldība ir vitāli svarīga kapitālsabiedrības ilgtermiņa attīstībai un izaugsmei, investoru piesaistei un uzticēšanās veicināšanai. Korporatīvās pārvaldības ietvars Latvijā tiek nodrošināts caur normatīvajā regulējumā ietvertiem priekšrakstiem, taču labas korporatīvās pārvaldības pastāvēšanai ļoti būtiska ir kapitālsabiedrību īstenotā prakse. Korporatīvās pārvaldības konferences mērķis ir aktualizēt korporatīvās pārvaldības jautājumus un veicināt labas korporatīvās pārvaldības praksi Latvijas kapitālsabiedrībās. Konferences darba kārtībā paredzēti četri diskusiju paneļi:
  • Labas korporatīvās pārvaldības nozīme
  • Akcionāru un investoru loma
  • Valdes un padomes loma
  • Biržas loma un caurspīdīgums
Konferencē piedalīsies Latvijā zināmi uzņēmēji, valsts kapitālsabiedrību pārstāvji, kā arī NASDAQ Riga un Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas (OECD) eksperti. Konferences programma Konferenci organizē Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrāciju, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtu, Nasdaq Riga, zv.advokātu biroju "Eversheds Bitāns" un zv.advokātu biroju "Cobalt" Eiropas Sociālā fonda projektā "Justīcija attīstībai".  Reģistrēšanās konferenecei elektroniski.  ------------------------ Projekts “Justīcija attīstībai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” ietvaros. Projekta finansējums ir 11 028 343 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 347 092 euro un valsts budžeta finansējums 1 654 251 euro apmērā. Informācija sagatavota Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”.