Aicinām uz preses konferenci par jaunajiem tiesu nolēmumu pieejamības risinājumiem vietnē Likumi.lv
Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” sadarbībā ar Satversmes tiesu un Augstāko tiesu piedāvā jaunas iespējas darbam ar tiesību aktu vietnē Likumi.lv. Lai iepazīstinātu ar jaunievedumu un tā pienesumu tiesību pieejamībai, aicinām uz preses konferenci 13. martā pulksten 13 Augstākās tiesas telpās (Brīvības bulvārī 36, Rīgā). Turpmāk vietnē Likumi.lv tiesību akti būs papildināti ar atsaucēm uz Augstākās tiesas jeb Senāta nolēmumiem, kuros tiesas paustās atziņas var būt noderīgas citu lietu izlemšanā un tiesību normu interpretācijā. Pie tiesību aktu pantiem būs atspoguļota arī informācija par Satversmes tiesas spriedumiem. Piemēram, par 90. pantu “Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības” ir četri Satversmes tiesas spriedumi. Preses konferences dalībnieki:
  • Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētāja;
  • Ivars Bičkovičs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs;
  • Raivis Kronbergs, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs;
  • Daina Ābele, VSIA “Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja.
Sabiedrība no valsts pārvaldes sagaida efektīvu un lietderīgu publisko resursu izlietojumu, kvalitatīvus un pieejamus publiskos pakalpojumus. Vislielākais gandarījums ir tieši par to, ka šis projekts ir rezultatīvs starpinstitucionālās sadarbības piemērs. Paldies mūsu sadarbības partneriem – Satversmes tiesai un Augstākajai tiesai, kas atsaucās idejai un iesaistījās tās īstenošanā. Esmu pārliecināta, ka arī turpmākā sadarbība šī projekta ietvaros kalpos kopējam sabiedriskajam labumam,” tā VSIA “Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja Daina Ābele. Mediju pārstāvjiem! Lūgums caurlaides pieteikt Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā – telefons: 67020396, e-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv. Caurlaides saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti. Par Likumi.lv Latvijas Republikas tiesību aktu vietne Likumi.lv ir daļa no oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas. “Latvijas Vēstnesis” nodrošina oficiālo publikāciju (vestnesis.lv), tiesību aktu pieejamību (likumi.lv), to skaidrošanu (lvportals.lv) un diskusiju tiesiskai domai un praksei (žurnāls “Jurista Vārds”, juristavards.lv).   Papildinformācijai: Santa Sāmīte Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” Komunikācijas speciāliste T.: +371 67310675 Mob.: +371 29672420 santa.samite@lv.lv www.lv.lv