Aicinām uz preses konferenci par tiesu teritoriālo reformu Kurzemes tiesu apgabalā
Aicinām uz preses konferenci par tiesu teritoriālo reformu Kurzemes tiesu apgabalā   Laipni aicinām piedalīties preses konferencē par tiesu teritoriālo reformu Kurzemes tiesu apgabalā 2018. gada 2. februārī plkst. 12.00 Kurzemes rajona tiesā, zālē Nr. 15 (2. stāvs) Republikas iela 14, Liepāja     Preses konferencē informēsim par turpmākajiem plāniem, lai nodrošinātu Tieslietu padomes 2017. gada 12. jūnijā atbalstīto rajona (pilsētu) tiesu reorganizācijas plānu ieviešanu, ar kuru noteikts no 2018. gada 1. februāra Talsu rajona tiesu un tās sastāvā esošo zemesgrāmatu nodaļu, Kuldīgas rajona tiesu un zemesgrāmatu nodaļu, Saldus rajona tiesu un zemesgrāmatu nodaļu, kā arī Ventspils tiesu un zemesgrāmatu nodaļu, pievienot Liepājas tiesai un attiecīgi tās sastāvā esošajai zemesgrāmatu nodaļai, mainot tiesas nosaukumu – Kurzemes rajona tiesa un Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa. Preses konferencē runāsim par iepriekšējos gados paveikto un sasniegtajiem rezultātiem tiesu teritoriālajā reformā. Tiks pārrunātas un skaidrotas turpmākās izmaiņas tiesu darbībā.   Preses konferences dalībnieki: Inita Ilgaža, Tieslietu ministrijas Tiesu politikas departamenta direktore; Ilgvars Jaunģelže, Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētājs; Elga Guitāne, Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšniece; Silva Reinholde, Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja.   Lūdzu pieteikties pie Lanas Mauliņas pa e - pastu: Lana.Maulina@tm.gov.lv vai tālr. 67036738 līdz 2018. gada 2. februārim plkst. 9.00.   Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E - pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv