Šodien, 5.oktobrī, Ministru kabinets apstiprināja rīcības komiteju valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšanai starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā. Rīkojumu izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Ar rīkojumu par rīcības komitejas priekšsēdētāju apstiprināja Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos L. Medinu. Savukārt par rīcības komitejas locekļiem apstiprināja Preiļu novada domes priekšsēdētāju A.Adamoviču, reliģiskās organizācijas „Aglonas bazilikas draudze” dekānu A.Aglonieti, Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekli A.Badūnu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Rūpniecisko avāriju riska un sevišķi svarīgo objektu nodaļas priekšnieku L.Dombrovski, Ekonomikas ministrijas Enerģētikas departamenta Enerģijas tirgu nodaļas vecāko referentu D.Dravnieku, Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas pārstrādes departamenta Pārtikas nekaitīguma nodaļas vecāko referenti Z.Kamoliņu, Satiksmes ministrijas Sauszemes transporta departamenta Autosatiksmes nodaļas vecāko referentu I.Kaupi, Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Aizsardzības un tiesībsargājošo iestāžu finansēšanas nodaļas vecāko referenti B.Kodolu, reliģiskās organizācijas „Aglonas bazilikas draudze” lietu pārvaldnieku V.Kokorišu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora vietnieci R.Pupeli, Aglonas novada domes priekšsēdētāju I.Reščenko, Veselības inspekcijas Kontroles pārvaldes Latgales kontroles nodaļas vadītāju I.Rimšu,  Aizsardzības ministrijas Krīzes vadības departamenta Krīzes vadības un koordinācijas nodaļas vadītāju E.Svarenieku,  Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes direktori D.Tabūni-Žučiku, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Pašvaldību attīstības departamenta Finanšu, ekonomikas un metodoloģijas nodaļas vadītāju I.Vārnu, Valsts policijas priekšnieku V.Voinu un  Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktori O.Zeili. Komitejai ir jāizstrādā valsts nozīmes pasākumu nodrošināšanas un drošības plāna projekts un jāizvērtē baznīcas iesniegto ar valsts nozīmes pasākumiem saistītu svētvietas uzturēšanas izdevumu detalizēts aprēķins. Ar pilnu rīkojuma tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv