Informācija presei
Ar grozījumiem likumos plānots veicināt akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanos akciju sabiedrību pārvaldē
Otrdien, 26. februārī, Ministru kabinets izskatīs Tieslietu ministrijas virzīto likumprojektu paketi ar 6 savstarpēji saistītiem likumprojektiem - Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā, Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem", Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā, Grozījums Revīzijas pakalpojumu likumā, Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā un Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā. Likumprojekti izstrādāti ar mērķi ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija direktīvas (ES) 2017/828 prasības attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu akciju sabiedrību pārvaldē un akcionāru tiesību stiprināšanu. Likumprojektu pakete izstrādāta sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju. Grozījumi likumprojektos ietver tādas būtiskas izmaiņas, kā - akciju sabiedrību tiesības noskaidrot savus akcionārus, iegūt to kontaktinformāciju, kā arī tiesības prasīt informāciju par tās akcionāriem no jebkura starpnieku ķēdē esoša starpnieka. Cita starpā grozījumi papildināti arī ar vairākiem būtiskiem pušu pienākumiem - turpmāk starpniekam būs pienākums veikt visus iespējamos pasākumus, lai veicinātu akcionāra tiesību izlietošanu, noteikts institucionālo ieguldītāju un aktīvu pārvaldnieku pienākums izstrādāt un publiskot iesaistīšanās politiku, pienākums pilnvarotajiem padomdevējiem publiskot informāciju par tā darbībā piemērojamo kodeksu, pienākums akciju sabiedrībām izstrādāt un publiskot atalgojuma politiku un atalgojuma ziņojumu, pienākums publiskot arī saistīto pušu darījumus ar meitas sabiedrību un precizēt saistīto pušu darījumu publiskošanas termiņu.   Ar likumprojektu anotācijām iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā: Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā; Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"; Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā; Grozījums Revīzijas pakalpojumu likumā; Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā; Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā.         Direktīvas prasības jāievieš līdz 2019. gada 10. jūnijam.       Alise Dārzniece Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920; E-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv