Ceļā uz labāku intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību
Pagājušā gada nogalē Eiropas Komisija nāca klajā ar pasākumiem, kuru mērķis ir nodrošināt intelektuālā īpašuma tiesību labāku aizsardzību un mudināt Eiropas uzņēmumus, jo īpaši mazos un vidējos uzņēmumus un jaunuzņēmumus, ieguldīt inovācijās un radošos problēmu risinājumos. Pasākumi ir vērsti uz viltotu un pirātisku preču apkarošanu, tostarp veicinot vienādi augsta līmeņa juridisko aizsardzību un paredzamu tiesisko regulējumu visā Eiropas Savienībā (ES). Ir izstrādāti jauni norādījumi par to, kā piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu. Ar šo direktīvu izdevies ievērojami apkarot intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus, tomēr gadu gaitā dalībvalstis ir atšķirīgi interpretējušas atsevišķus tās noteikumus. Norādījumos šie interpretācijas jautājumi tiek precizēti, kas tādējādi palielinās tiesisko noteiktību visām ieinteresētajām personām un atvieglos civiltiesisko aizsardzību visā ES, bez nepieciešamības pieņemt jaunus tiesību aktus. Tāpat arī pati nozare tiek mudināta cīnīties pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, sniedzot atbalstu brīvprātīgu vienošanos par reklāmu interneta vietnēs, par maksājumu pakalpojumiem, pārvadājumiem un nosūtīšanu izstrādei un noslēgšanai. Izmantojot šādas vienošanās, iespējams ātrāk reaģēt uz preču viltošanu un kopēšanu nekā tad, ja lietu izskata tiesa. Šie pasākumi papildina nesen pieņemtās Komisijas pamatnostādnes par tiešsaistes platformām cīņā pret nelikumīgu saturu. Papildus tam, uzsvars tiek likts uz ieceri samazināt viltoto preču daudzumu, kas nonāk ES tirgū. Eiropas Komisija ierosina vēl vairāk izvērst sadarbības programmas ar trešajām valstīm (Ķīnu, Dienvidaustrumāzijas un Latīņamerikas valstīm) un veidot tādu tirgu kontrolsarakstu, par kuriem ziņots, ka tie iesaistās vai veicina būtiskus intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus. Tāpat arī tiks pastiprināta sadarbība starp ES muitas dienestiem, piedāvājot mērķtiecīgāku palīdzību valstu muitas iestādēm.   Ar to, kā īsumā izpaužas intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība, var iepazīties, aplūkojot Eiropa Komisijas izstrādāto faktu lapu. Vairāk informācija pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā.