Informācija presei
Dzintars Rasnačs: TM veiktā reforma ir būtiski uzlabojusi līdzekļu atgūšanu no uzturlīdzekļu parādniekiem
Ceturtdien, 8.februārī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs tikās ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas (UGFA) direktoru Edgaru Līcīti, lai apspriestu valsts garantēto uzturlīdzekļu sistēmas reformas īstenošanu un novērtētu tās rezultātus. Dzintars Rasnačs uzsver, ka Tieslietu ministrijas īstenotā reforma uzturlīdzekļu sistēmā ir būtiski paaugstinājusi tās efektivitāti. Galvenie reformas ieguvumi – tā ir veicinājusi parādnieku vietā izmaksāto līdzekļu atgūšanu valsts budžetā, tās rezultātā uzturlīdzekļu saņēmējiem samazināts administratīvais slogs, jo TM rosinātās izmaiņas tiesiskajā regulējumā būtiski atvieglojušas un paātrinājušas uzturlīdzekļu saņemšanas procesu. No parādniekiem regresa kārtībā atgūto līdzekļu apmērs ir strauji palielinājies, pateicoties pēdējos četros gados veiktajiem uzlabojumiem uzturlīdzekļu sistēmā – sākot ar parādnieku datu publiskošanu un beidzot ar ierobežojumiem attiecībā uz transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanu. Informatīvus pasākumus ir īstenojusi UGFA. 2017.gada oktobrī un novembrī vien UGFA nosūtījusi informatīvas vēstules 31 695 parādniekiem – gan par būtiskākajiem likuma nosacījumiem, kas attiecināmi uz uzturlīdzekļu parādniekiem, kuru vietā no valsts budžeta līdzekļiem tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa, gan par vienošanās noslēgšanu ar UGFA par parāda atmaksas kārtību. Tāpat arī par parāda apmēru, kā arī maksāšanas kārtību. 2017.gadā kopumā regresa kārtībā no uzturlīdzekļu parādniekiem valsts budžetā pirmo reizi ir atgūts vairāk nekā 5 miljoni eiro. Turklāt novembrī un decembrī ir atgūtas rekordsummas, līdz šim lielākie līdzekļu apmēri vienā mēnesī – attiecīgi 536 587 un 522 676 eiro. Salīdzinot 2016. gadā un 2017.gadā atgūto līdzekļu apmēru, tas ir palielinājies par 30%. Salīdzinot ar 2013.gadu, 2017.gadā tas ir palielinājies 2,57 reizes. Pirms uzturlīdzekļu sistēmas reformas 2013.gadā valsts budžetā atgūtie finanšu līdzekļi bija 2,174 miljoni, tad jau 2015.gadā – 3,513 miljoni, bet pērn – 5 598 370 eiro. 2017.gada 1.aprīlī spēkā stājās izmaiņas uzturlīdzekļu saņemšanā, proti, ja starp vecākiem nepastāv strīds, uzturlīdzekļus var saņemt Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā administratīvā procesa ietvaros, uzreiz vēršoties UGFA. Līdz ar to uzturlīdzekļu saņemšanas process saīsināts no 9 līdz 3 mēnešiem. Šobrīd jau 3 519 personas saņem uzturlīdzekļus bez tiesas nolēmuma administratīvā procesa kārtībā. Pateicoties vienkāršotajai uzturlīdzekļu saņemšanas kārtībai, UGFA saņemto uzturlīdzekļu izmaksas iesniegumu skaits 2017.gadā palielinājies vairāk nekā divas reizes – no 5 475 līdz 11 134. Vienlaikus tiesā saņemto prasības pieteikumu skaits pagājušajā gadā ir samazinājies par 67%. Savukārt no 2017.gada 1.septembra uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda iespējams saņemt arī pēc bērna pilngadības sasniegšanas, ja bērns turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam. Šobrīd ar uzturlīdzekļiem tiek nodrošinātas jau 990 personas, kas sasniegušas pilngadību.   PAPILDU INFORMĀCIJA: No 2018.gada 1.janvāra palielināts no Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas izmaksāto valsts garantēto uzturlīdzekļu apmērs bērniem un pilngadīgām personām, kuras turpina iegūt izglītību Latvijas Republikā. Valsts garantēto uzturlīdzekļu apmērs bērniem līdz 7 gadu vecumam ir 98,90 eiro, bērniem no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai tas ir 118,25 eiro ik mēnesi.     Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs