Šodien, 20.septembrī, Tieslietu ministrija Ministru kabineta komitejā iesniegusi apjomīgus grozījumus Krimināllikumā (turpmāk – KL), lai sekmētu efektīvāku sodu un citu tiesisko līdzekļu piemērošanu, tādējādi palielinot sabiedrības drošību un veicinot valsts resursu samērīgu izmantošanu. Kriminālsodu sistēma tiks tuvināta citu Eiropas Savienības valstu sodu sistēmai, atsakoties no padomju laikā mantotās represīvās sodu sistēmas. KL Vispārīgajā daļā paredzēts ietvert jaunus kritērijus un nosacījumus sodu piemērošanai, tādējādi nodrošinot tiesām iespēju izvēlēties tādu soda veidu un apmēru, kas ir atbilstošākais konkrētam likumpārkāpējam. KL tiek definēti konkrēti soda mērķi, proti, ne tikai sodīt, bet arī atjaunot taisnīgumu, aizsargāt sabiedrību, resocializēt, atturēt citas personas no noziegumu izdarīšanas. Tāpat tiek būtiski paplašinātas papildsoda – tiesību ierobežošana – piemērošanas iespējas. Savukārt, lai nodrošinātu to, ka katrs noziedzīgs nodarījums tiek novērtēts ar sodu, paredzēts atteikties no noziedzīgu nodarījumu atkārtotības. Tieslietu ministrija uzskata, ka ir atšķirība, vai persona izdarījusi divas vai 50 zādzības, tās nevar vērtēt vienādi – tikai kā atkārtoti izdarītu zādzību. Atsakoties no noziedzīgu nodarījumu atkārtotības pazīmes, vienlaikus katrs noziedzīgs nodarījums tiks novērtēts ar sodu, un, ja persona būs izdarījusi tikai divas zādzības, tad tai attiecīgi saskaitot sodus par katru zādzību, galīgais sods būs mazāks kā personai, kas attiecīgi būs izdarījusi 50 zādzības.   Savukārt KL Sevišķajā daļā būtiski tiek grozītas pantu sankcijas, lai tās atbilstu noziedzīgu nodarījumu bīstamībai un kaitīgumam, maksimāli nodrošinot brīvības atņemšanai alternatīvu sodu – naudas sods un piespiedu darbs – piemērošanas iespējas, būtiski samazinot brīvības atņemšanas sodu minimālās un maksimālās robežas, vienlaikus palielinot naudas sodu apmērus. Tiek būtiski paplašinātas arī papildsoda – tiesību ierobežošana piemērošanas iespējas. Visbeidzot KL tiek dekriminalizēti vairāki noziedzīgi nodarījumi, kas nevar radīt vērā ņemamu kaitējumu sabiedrības interesēm. Par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem turpmāk tiks paredzēta tikai administratīvā atbildība. Vienlaikus par tādiem noziegumiem kā narkotiku tirdzniecība un dzimumnoziegumi, joprojām tiek saglabātas bargas sankcijas. Plānots, ka pēc grozījumiem KL ieslodzījuma vietu noslodze kopumā samazināsies vidēji par 30%. Ar grozījumiem Krimināllikumā tiks būtiski palielinātas brīvības atņemšanai alternatīvu sodu piemērošanas iespējas. Ar noteikumu tekstiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.