Eiropas Komisija aicina sabiedrību izteikt viedokli par gaidāmo viltojumu un pirātisku preču tirgu kontrolsarakstu
  Š.g. janvāra beigās Eiropas Komisija uzsāka publisko apspriedi saistībā ar gaidāmo viltojumu un pirātisku preču tirgu kontrolsarakstu, kas būs pirmais starptautiskais šāda veida intelektuālā īpašuma tirgu kontrolsaraksts. Kontrolsarakstā būs uzskaitīti tie tiešsaistes un reālie tirgi, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības (ES) teritorijas un par kuriem ir pieejama informācija, ka tie ir iesaistīti būtiskos intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumos, jo īpaši viltošanā un pirātismā. Eiropas Komisija nodrošinās aizsardzības pasākumus attiecībā uz šā saraksta saturu un mērķi, kā arī uzraudzīs visus pasākumus un darbības, ko attiecībā uz sarakstā iekļautajiem tirgiem īsteno vietējās varas iestādes un tirgus dalībnieki. Publiskās apspriedes mērķis ir savākt informāciju par šāda veida tirgiem, ar kuriem ir saskārušies ES patērētāji. Ja esat saskāries ar tiešsaistes vai reāliem tirgiem, kuros tiek tirgotas viltotas vai pirātiskas preces, Jūs esat aicināts izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas anketu šeit: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/counterfeitpiracy_watchlist. Pirmo intelektuālā īpašuma tirgu kontrolsarakstu ir paredzēts publicēt 2018. gada otrajā pusē, un tas tiks regulāri atjaunināts. Vairāk informācijas par Eiropas Komisijas iniciatīvu pieejama: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1786.