Pagājušās nedēļas nogalē, 28.-29.  oktobrī, Rīgā viesnīcā Radisson Blu Hotel Latvija notika Eiropas Komisijas organizētais pirmais ekspertu seminārs vienotas Eiropas imigrantu  sistēmas moduļu izstrādei. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece stratēģijas jautājumos Inga Skujiņa ar svinīgu uzrunu sveica semināra dalībniekus, uzsverot valodas apmācības lomu jauno sabiedrības locekļu uzņemšanā, kā arī atzīmējot Eiropas labākās prakses un pieredzes apmaiņas nozīmi dalībvalstu integrācijas politiku attīstībā. Kopīgas Eiropas imigrantu integrācijas politikas labākai koordinācijai pavisam plānoti trīs šādi moduļu izstrādes semināri, nākamo semināru tēmas ir: • Uzņēmējvalsts sabiedrības iesaiste imigrantu integrācijā; • Imigrantu aktīva līdzdalība visos sabiedrības dzīves aspektos. Rīgā organizētā semināra tēma bija integrācijas un valodas kursi, līdz ar to lielākā daļa aicināto ekspertu bija Eiropas speciālisti, kuri iesaistīti integrācijas un valodas kursu izstrādes un organizēšanas procesā.  Kopumā seminārā piedalījās ap 80 Eiropas dalībvalstu pārstāvju. Latviju seminārā pārstāvēja Tieslietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latviešu valodas aģentūras deleģētie pārstāvji. Semināra darbs tika plānots piecās paralēlās darba grupās, kur intensīvas domu un pieredzes apmaiņas rezultātā tika definētas labākās pieejas integrācijas un valodas kursu organizēšanā. Seminārā izstrādātā moduļa kopsavilkums būs pieejams projekta noslēgumā, nākamā gada jūnijā. Patīkams pārsteigums semināra dalībniekiem bija nodibinājuma „Līvu fonds” valdes priekšsēdētāja Dāvja Stalta organizētais koncerts, kurā uzstājās lībiešu jauniešu ansamblis "Nurm orkestōr" un latviešu tautas mūzikas grupa „DER”. Pateicoties abu ansambļu dalībniekiem Rīgas vizuālajam tēlam tika pievienotas Latvijas kultūras krāsas un arī stāsts par lībiešu tautas un valodas likteni kopējā Eiropas valodu saimē. Ziņa par šīs senās tautas likteni bija atbilstošs akcents semināra tēmai – valodas un kultūras orientācija sabiedrības jaunienācējiem un, iespējams, vērtīgs atgādinājums, ka Eiropas valodu dažādības saglabāšanai ir jāvelta visas pūles.