Informācija presei
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludina atklātus konkursus programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020"
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2016. gada darba programma Tēma: "Atklāts konkurss dalībvalstu iestāžu atbalstam, lai noteiktu un apmainītos ar labo praksi Eiropas Savienības Pamatlēmuma par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm īstenošanai" Konkursa sludinājuma Nr. REC-RRAC-HATE-AG-2016 Izsludināšanas datums: 2016. gada 15. septembris Iesniegšanas termiņš: 2017. gada 5. janvāris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: EUR 1 500 000 Projekta minimālā summa: EUR 75 000 Līdzfinansējuma likme: 80%       "Atklāts konkurss dalībvalstu iestāžu atbalstam, lai noteiktu un apmainītos ar labo praksi Eiropas Savienības Pamatlēmuma par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm īstenošanai" Konkursa sludinājums ir pieejams Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-hate-ag-2016.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu. 1. Atklātā konkursa mērķis      Atklātā konkursa mērķis ir sekmēt labās prakses noteikšanu un apmaiņu starp valsts iestādēm, kuras ir atbildīgas par nacionālo tiesību normu īstenošanu attiecībā uz naida noziegumu un naida runu, jo īpaši krimināllikuma normām, ar kurām pārņem Eiropas Savienības Pamatlēmumu par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm. 2. Atklātā konkursa prioritātes un atbalstāmās darbības      Projektu konkursa ietvaros galvenokārt tiks finansētas aktivitātes, kas veicina savstarpējo mācīšanos, labo prakšu apmaiņu, sadarbības un koordinācijas stiprināšanu starp nacionālajām iestādēm saistībā ar naida noziegumu un naida runas incidentu fiksēšanu, izmeklēšanu un kriminālvajāšanu nacionālo tiesību normu par naida noziegumiem ietvaros.      Konkursa ietvaros atbalstāmās prioritātes:
 • aktivitātes, kas ietver apmācības par naida runas un naida noziegumu incidentu fiksēšanas un datu uzkrāšanas metodoloģijas izveidi un uzlabošanu;
 • izmeklēšanas un kriminālvajāšanas sekmēšana ar apmācību palīdzību, labo prakšu apmaiņu un sadarbību, īpaši iekļaujot tiesībsargājošās un tiesu iestādes un prokurorus;
 • naida runas novērošana tiešsaistē, jo īpaši projektos, kuri stiprina vai veido novērošanas instrumentus nacionālā līmenī;
 • nacionālo iestāžu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbība un koordinācija;
 • daudzveidības sekmēšana un cīņa ar policijas diskriminējošu attieksmi;
 • cieņpilnas attieksmes sekmēšana, naida noziegumu un to upuru atzīšana un atbalstīšana.
NB!
 1. Informējam, ka ir mainījusies projektu iesniegšanas kārtība elektroniskajā projektu iesniegšanas sistēmā. Lūdzam ar to detalizēti iepazīties: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants_en.pdf
 2. Vēlama dažādu projektā iesaistīto, tai skaitā nevalstisko pušu, piemēram, pilsoniskās sabiedrības organizāciju, sadarbība.
 3. Vēlams nodrošināt sadarbību ar citiem esošajiem ES projektiem; jāņem vērā iepriekšējo projektu rezultāti.
 4. Pieteikumi, kuri sniedz maksimālus praktiskus labumus un ietekmi uz mērķa grupām, tiks novērtēti augstāk kā tie projekti, kuros pamatā paredzēti pētījumi un citas analītiskas aktivitātes.
 5. Šajā konkursā kā prioritāri nav pieteikumi, kuri paredz atbilstības novērtēšanu iepriekš minēto instrumentu ieviešanai nacionālajā likumdošanā.
 6. Visos pieteikumos jāparedz, kā dokumentēt personu skaitu un nodrošināt anonimizētus datus par dzimumu un vecumu.
 7. Ja projektā paredzēts tiešs kontakts ar bērniem, iesniedzējam jāapraksta bērnu aizsardzības politika, kas tiks ievērota.
 8. Pieteikumos jāparedz, kā dokumentēt bērnu, vecāku, skolotāju/treneru/sargu/aprūpes personāla skaitu, kā arī jānodrošina anonīmi dati.
 9. Projektu pieteikumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis, tai skaitā to aizjūras departamenti, Islande un Lihtenšteina. Projektā jāpiedalās vismaz divām iestādēm.
 10. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
 11. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk).   Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2016. gada darba programma Tēma: "Atklāts konkurss dalībvalstu iestāžu atbalstam, lai noteiktu un apmainītos ar labo praksi Eiropas Savienības Pamatlēmuma par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm īstenošanai" Konkursa sludinājuma Nr. REC-RRAC-HATE-AG-2016 Izsludināšanas datums: 2016. gada 15. septembris Iesniegšanas termiņš: 2017. gada 5. janvāris 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: EUR 1 500 000 Projekta minimālā summa: EUR 75 000 Līdzfinansējuma likme: 80%     "Atklāts konkurss dalībvalstu iestāžu atbalstam, lai noteiktu un apmainītos ar labo praksi Eiropas Savienības Pamatlēmuma par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm īstenošanai" Konkursa sludinājums ir pieejams Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-hate-ag-2016.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu. 1. Atklātā konkursa mērķis      Atklātā konkursa mērķis ir sekmēt labās prakses noteikšanu un apmaiņu starp valsts iestādēm, kuras ir atbildīgas par nacionālo tiesību normu īstenošanu attiecībā uz naida noziegumu un naida runu, jo īpaši krimināllikuma normām, ar kurām pārņem Eiropas Savienības Pamatlēmumu par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm. 2. Atklātā konkursa prioritātes un atbalstāmās darbības      Projektu konkursa ietvaros galvenokārt tiks finansētas aktivitātes, kas veicina savstarpējo mācīšanos, labo prakšu apmaiņu, sadarbības un koordinācijas stiprināšanu starp nacionālajām iestādēm saistībā ar naida noziegumu un naida runas incidentu fiksēšanu, izmeklēšanu un kriminālvajāšanu nacionālo tiesību normu par naida noziegumiem ietvaros.      Konkursa ietvaros atbalstāmās prioritātes:
 • aktivitātes, kas ietver apmācības par naida runas un naida noziegumu incidentu fiksēšanas un datu uzkrāšanas metodoloģijas izveidi un uzlabošanu;
 • izmeklēšanas un kriminālvajāšanas sekmēšana ar apmācību palīdzību, labo prakšu apmaiņu un sadarbību, īpaši iekļaujot tiesībsargājošās un tiesu iestādes un prokurorus;
 • naida runas novērošana tiešsaistē, jo īpaši projektos, kuri stiprina vai veido novērošanas instrumentus nacionālā līmenī;
 • nacionālo iestāžu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbība un koordinācija;
 • daudzveidības sekmēšana un cīņa ar policijas diskriminējošu attieksmi;
 • cieņpilnas attieksmes sekmēšana, naida noziegumu un to upuru atzīšana un atbalstīšana.
NB!
 1. Informējam, ka ir mainījusies projektu iesniegšanas kārtība elektroniskajā projektu iesniegšanas sistēmā. Lūdzam ar to detalizēti iepazīties: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants_en.pdf
 2. Vēlama dažādu projektā iesaistīto, tai skaitā nevalstisko pušu, piemēram, pilsoniskās sabiedrības organizāciju, sadarbība.
 3. Vēlams nodrošināt sadarbību ar citiem esošajiem ES projektiem; jāņem vērā iepriekšējo projektu rezultāti.
 4. Pieteikumi, kuri sniedz maksimālus praktiskus labumus un ietekmi uz mērķa grupām, tiks novērtēti augstāk kā tie projekti, kuros pamatā paredzēti pētījumi un citas analītiskas aktivitātes.
 5. Šajā konkursā kā prioritāri nav pieteikumi, kuri paredz atbilstības novērtēšanu iepriekš minēto instrumentu ieviešanai nacionālajā likumdošanā.
 6. Visos pieteikumos jāparedz, kā dokumentēt personu skaitu un nodrošināt anonimizētus datus par dzimumu un vecumu.
 7. Ja projektā paredzēts tiešs kontakts ar bērniem, iesniedzējam jāapraksta bērnu aizsardzības politika, kas tiks ievērota.
 8. Pieteikumos jāparedz, kā dokumentēt bērnu, vecāku, skolotāju/treneru/sargu/aprūpes personāla skaitu, kā arī jānodrošina anonīmi dati.
 9. Projektu pieteikumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis, tai skaitā to aizjūras departamenti, Islande un Lihtenšteina. Projektā jāpiedalās vismaz divām iestādēm.
 10. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
 11. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk).