Informācija presei
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts izsludinājis atklātu konkursu programmā "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020"
  Programma: "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2017. gada darba programma Tēma: "Kapacitātes celšana bērnu tiesību aizsardzības jomā " Konkursa sludinājuma Nr. REC-RCHI-PROF-AG-2017 Izsludināšanas datums: 2017. gada 30. marts Iesniegšanas termiņš: 2017. gada 29. jūnijs 17.00 (CET) Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 4 100 000 EUR Projekta minimālā summa: 75 000 EUR Līdzfinansējuma likme: 80%        "Kapacitātes celšana bērnu tiesību aizsardzības jomā" Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) mājaslapas konkursu sadaļā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rchi-prof-ag-2017.html EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu. 1. Konkursa mērķis Konkursa ietvaros tiks atbalstīta kapacitātes celšana profesionāļiem, kuri strādā bērnu tiesību un bērnu aizsardzības jomā. Projekta aktivitātēm jāveicina nacionāla vai reģionāla līmeņa mehānismi, kas atbalsta bērnu pieaugšanu /alternatīvās aprūpes atstāšanu, un jāiekļauj būtiska bērnu iesaistīšanas komponente. 2. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
  • savstarpēja mācīšanās, labo prakšu apmaiņa, sadarbība;
  • protokolu izstrāde un īstenošana, darba metožu attīstība, ko iespējams nodot citiem reģioniem vai valstīm;
  • kapacitātes celšana un profesionāļu apmācība.
Eiropas Savienības (turpmāk ­– ES) finansējums nav paredzēts darbības/īstenošanas izmaksu segšanai, bet noturīgu un ilgtspējīgu mehānismu un sistēmu izstrādei, kas paredzēti bērniem, kuri ir alternatīvajā aprūpē vai uzsāk patstāvīgu dzīvi. ES finansējums ir paredzēts tam, lai sniegtu iespēju iesaistītajām pusēm strādāt kopā un izveidot vienotu pieeju, kas sniegtu labāku atbalstu bērniem, kuri atradušies valsts institūciju uzraudzībā (careleavers). Projektiem jāsniedz atbalsts vecākiem, kuri uzņēmušies rūpes par tiem bērniem, kuri, piemēram, vardarbības, izmantošanas un citu iemeslu dēļ atrodas valsts aprūpē (arī trešo valstu vai migrantu bērniem). Projektiem jābūt praktiskiem un jāsekmē kapacitātes celšana un vienota pieeja, labās prakses apmaiņa, apmācības par bērnu, kuri atradušies valsts institūciju uzraudzībā (careleavers) tiesībām un vajadzībām un jānodrošina pēcaprūpes plānu novērošana un novērtēšana un turpmāka projekta rezultātā veikto pasākumu un rezultātu novērošana un novērtēšana. Pozitīvi tiks novērtēta bērnu, kuri atradušies valsts institūciju uzraudzībā (careleavers), iesaiste un viņu esošās pieredzes atzīšana. NB!
  1. Projekti var būt nacionāli vai starptautiski, tos vēlams izstrādāt kopā ar vadošajām institūcijām kā bērnu aizsardzības aģentūras, bērnu, kuri atradušies valsts institūciju uzraudzībā (careleavers) asociācijas, ministrijas/autoritātes utt. No katras dalībvalsts jāpiedalās vismaz vienai vadošajai autoritātei vai arī tai jāsniedz atbalsts projektam;
  2. Projektu konkursā var pieteikties valsts iestādes (public entities), privātas organizācijas vai starptautiskas organizācijas. Organizācijām, kuras gūst ienākumus, projektu pieteikumi jāsagatavo sadarbībā ar valsts iestādēm (public entities) vai privātām bezpeļņas organizācijām.
  3. Projektos jāapraksta ilgtspējas plāns un plānoto rezultātu uzraudzība.
  4. Projektu pieteikumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis, tai skaitā to aizjūras departamenti, un Islande. Projektā jāpiedalās vismaz divām valstīm (iesniedzējam un partnerim).
* Šis ir tikai informatīvs materiāls. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama EK mājaslapas konkursu sadaļā (lūdzam skatīt augstāk).