Šodien, 22.septembrī, tieslietu ministra p.i. Imants Lieģis, piedaloties Pasaules brīvo latviešu apvienības (turpmāk – PBLA) gadskārtējā valdes sēdē, norādīja, ka viens no nākamās Saeimas dienas kārtības jautājumiem būs dubultpilsonība. I.Lieģis uzsvēra, ka šis ir politiski ļoti būtisks jautājums, jo Latvijai ir svarīgs katrs tās pilsonis. Kā norādījis arī Eiropas Kopienu tiesas tiesnesis E. Levits, valstij jāizskata iespējas Eiropas Savienības un NATO dalībvalstīs dzimušajiem latviešiem piešķirt dubultpilsonību. „Arī Austrālijā un Jaunzēlandē, kur vēsturisku un politisku iemeslu dēļ nonāca latviešu bēgļi, dzimušajiem latviešu bērniem jāatbalsta pilsonības piešķiršana,” teica I. Lieģis. Uzrunājot PBLA valdes sēdes dalībniekus I.Lieģis arī izteica pateicību ārzemju latviešu organizāciju darbībai, kas vienmēr atbalstījusi tautiešus ārzemēs, kā arī aicināja atbildīgās amatpersonas sniegt atbalstu un vienotu viedokli dubultpilsonības jautājumā.