Tieslietu ministra p.i. Imants Lieģis atbalsta grozījumu Krimināllikumā tālāko virzību. Viņš uzsver, ka Tieslietu ministrija šobrīd dinamiski strādā, lai saskaņotu tiesību aktu ar Iekšlietu ministriju un Ģenerālprokuratūru. „Šie grozījumi tuvina Latvijas kriminālsodu sistēmu Eiropas Savienības valstu praksei, atsakoties no padomju laika mantojuma - represīvās sodu sistēmas un veidojot vienveidīgu tiesu praksi. Turklāt šobrīd, kad aktīvi meklējam iespējas ekonomēt līdzekļus, šo grozījumu iespējami ātra stāšanās spēkā ir īpaši svarīga, lai veicinātu valsts resursu samērīgu un efektīvu izmantošanu tieslietu nozarē”, saka tieslietu ministra p.i. I. Lieģis. Kā iepriekš ziņots, Ministru kabineta komiteja pagājušajā nedēļā vēl neakceptēja apjomīgus un plašu sabiedrības interesi izraisījušos grozījumus Krimināllikumā, kas paredz konceptuālas izmaiņas Latvijas kriminālsodu sistēmā. Ar grozījumiem Krimināllikumā tiks būtiski samazinātas brīvības atņemšanas sankcijas, jo īpaši par mantiskajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. Piemēram, par zādzību un laupīšanu vidējais brīvības atņemšanas sods, pamatojoties uz līdzšinējo tiesu praksi, tiek samazināts vidēji par 40%, savukārt par mazāk bīstamiem pārkāpumiem saistībā ar ieroču, munīcijas vai citu līdzīgu priekšmetu lietošanas likumā noteiktās kārtības pārkāpšanu mazāk nozīmīgos gadījumos paredzamais vidējais soda apmērs varētu samazināties pat par 75%. Pēc grozījumu spēkā stāšanās tiks būtiski palielinātas arī cietumsodam alternatīvu sodu, tostarp, piespiedu darba vai naudas soda piemērošanas iespējas. Šobrīd Tieslietu ministrijas speciālistu rīcībā esošā informācija ļauj secināt, ka sekmīgi īstenojot plānotos grozījumus Krimināllikumā, ieslodzījuma vietu noslodze vidējā termiņā kopumā varētu samazināsies vidēji par 30%. Ar grozījumiem Krimināllikumā tiks konkretizēti arī soda noteikšanas principi un kritēriji, kas novērsīs nodarījumam neatbilstošu sodu piemērošanu un veidos vienveidīgu tiesu praksi. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv