2010. gada 17. septembrī Rīgā norisinājās pirmais Tieslietu ministrijas organizētais bezmaksas seminārs „Par Administratīvā procesa likuma piemērošanas problēmām” vietējo pašvaldību darbiniekiem. Seminārs tapis sadarbībā ar Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrību. Semināra mērķis ir sniegt atbalstu vietējām pašvaldībām, kas ikdienas darbā sastopas ar dažādām problēmām, piemērojot Administratīvā procesa likumu. Seminārā lekcijas par administratīvo tiesību problēmjautājumiem lasīja Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senators, Latvijas Administratīvo tienešu biedrības priekšsēdētājs Jānis Neimanis, Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Ilze Freimane un Administratīvās rajona tiesas tiesnese Anita Kovaļevska. Dalībniekiem bija iespēja noklausīties lekciju par administratīvā procesa teorētiskajiem jautājumiem, iepazīties ar jaunāko tiesu praksi, dalīties pieredzē ar kolēģiem, kā arī uzdot konkrētus jautājumus lektoriem par tiesību normu piemērošanu. Uz pirmo semināru bija pieteikušies 92 dažādu pašvaldību pārstāvji, daudzi no kuriem izteica vēlmi arī turpmāk apmeklēt šāda veida pasākumus. Tā kā pašvaldību darbinieki ir izrādījuši tik ļoti lielu interesi par administratīvo tiesību problēmjautājumiem, tika nolemts organizēt papildus seminārus arī Cēsīs šī gada 24. septembrī, Dobelē - 1. oktobrī un Rīgā  - 22.oktobrī.