Informācija presei
Izskatīta zvērinātu tiesu izpildītāja disciplinārlieta
Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija 2019. gada 21.novembra sēdē izskatīja tieslietu ministra 2019. gada 25.oktobrī ierosināto disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju. Disciplinārlietu komisija pieņēma lēmumu, kurā konstatēts, ka zvērināts tiesu izpildītājs pieļāva normatīvo aktu pārkāpumus nekustamā īpašuma izsoles rīkošanā  - sākotnēji par izsoli nepaziņoja hipotekārajam kreditoram, pēc izsoles atzīšanas par nenotikušu informēja kreditorus par viņu tiesībām paturēt nekustamo īpašumu parāda dzēšanai, lai gan konkrētajā situācijā kreditoriem nebija šādas tiesības, un nekavējoties neizsludināja atkārtotu nekustamā īpašuma izsoli, kā to paredz Civilprocesa likums. Izvērtējot konstatētos apstākļus, zvērināta tiesu izpildītāja rakstveida paskaidrojumus, konstatētā disciplinārpārkāpuma raksturu un būtību, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, disciplinārlietu komisija nolēma izteikt zvērinātam tiesu izpildītājam piezīmi.