Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja divus noteikumu projektus, kas saistīti ar jaunā Maksātnespējas likuma ieviešanu. Tos izstrādājuši Tieslietu ministrijas un valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” (turpmāk – MNA) speciālisti. Tika izsludināti noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību, kas nosaka darbības pārskata veidlapu. Noteikumu projekts paredz, ka darbības veidlapa ir aizpildāma elektroniski un nosūtīta MNA un kreditoriem uz to elektroniskā pasta adresēm. Tāpat noteikumi paredz, ka administratora sākotnējā darbības pārskata atskaites periods ir trīs mēneši pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas. Izsludināja arī noteikumus par maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un minimālo apdrošinājuma summu. Tajos noteikts, ka administratoram ir izvēles iespēja- slēgt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par konkrētu maksātnespējas procesu uz laiku, kas nav mazāks par sešiem mēnešiem, vai apdrošināt civiltiesisko atbildību attiecībā uz visiem maksātnespējas procesiem, kuros viņš veic vai veiks administratora pienākumus, gada periodā. Noteikumu projektā kā minimālā civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma summa par vienu maksātnespējas procesu noteikti Ls 5000, savukārt apdrošinājuma summa par visiem maksātnespējas procesiem - Ls 15 000. Noteikumu projekti nodoti saskaņošanai Finanšu ministrijai, Valsts kancelejai, biedrība „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” u.c. institūcijām. Ar noteikumu tekstiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv