Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja virkni noteikumu, kas saistīti ar jaunā Maksātnespējas likuma ieviešanu. Tos izstrādājuši Tieslietu ministrijas un valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” (turpmāk – MNA) speciālisti. Tika izsludināts MNA nolikums, ar kuru plānots saskaņot MNA kompetenci ar Maksātnespējas likuma regulējumu, proti to, ka maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanu veiks biedrība „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija”, nevis MNA, kā tas bija līdz šim. Līdz ar Maksātnespējas likuma spēkā stāšanos 2010.gada 1.novembrī tiks ieviests depozīts juridiskās personas maksātnespējas procesā, kuru iemaksās MNA  izveidotā kontā un kuru administrēs MNA, savukārt, maksātnespējas procesa izmaksas vairs netiks segtas no valsts budžeta līdzekļiem. Izsludināja arī kārtību, kādā iemaksā un izmaksā juridiskās personas maksātnespējas procesa depozītu juridiskās personas maksātnespējas procesā. Tā noteiks kārtību, kādā juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīts iemaksājams MNA speciāli izveidotajā kontā un izmaksājams juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam, administratoram vai Valsts kasei. Šodien tika izsludināta arī kārtība, kādā MNA izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu. Noteikumi nepieciešami, lai nodrošinātu administratoru objektīvu un neitrālu ieteikšanu tiesām, kā arī, lai nodrošinātu tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa efektīvu gaitu. Noteikumu projekti nodoti saskaņošanai Finanšu ministrijai, Valsts kancelejai u.c. institūcijām. Ar noteikumu tekstiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv