Šodien, 4.novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja noteikumus par laulības šķiršanas apliecības paraugu. To izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti saistībā ar grozījumiem, kas paredz laulību bezstrīdus šķiršanas funkciju nodot notāriem. Projekta mērķis ir izstrādāt laulības šķiršanas apliecību, kuru taisīs un izsniegs zvērināti notāri, šķirot laulību. Kā norādīts anotācijā, saņemot abu laulāto kopīgo iesniegumu, zvērināts notārs uzsāks laulības šķiršanas lietu un noteiks samierināšanās laiku – vienu mēnesi. Pēc samierināšanās laika beigām, ja nav saņemts laulības šķiršanas atsaukums, zvērināts notārs šķirs laulību, taisot notariālo aktu par laulības šķiršanu – laulības šķiršanas apliecību. Pašlaik nav noteikts paraugs laulības šķiršanas apliecībai, kuru taisa zvērināts notārs, šķirot laulību, jo Latvijā laulību šķir tikai tiesa. Laulības šķiršanas apliecībā paredzēts iekļaut šķirto  laulāto vārdus, uzvārdus, personas kodus. Tāpat paredzēts laulības šķiršanas apliecībā iekļaut laulības noslēgšanas gadu, dienu, mēnesi, valsti, vietu, reģistra ieraksta numuru un iestādi vai attiecīgo konfesiju un garīdznieku, laulības šķiršanas gadu, dienu, mēnesi, kā arī faktu, ka laulība šķirta pēc abu laulāto kopīga iesnieguma un šķirto laulāto uzvārdus pēc laulības šķiršanas. Projekts nodots saskaņošanai Finanšu un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijām. Ar noteikumiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv