Šodien, 7.oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja rīkojumu par nekustamā īpašuma Dambja ielā 12, Jelgavā, pārņemšanu valsts īpašumā. Rīkojumu izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti. Kā teikts anotācijā, nekustamajā īpašumā ir izvietota Jelgavas tiesa, līdz ar to šis īpašums nepieciešams, lai nodrošinātu konkrētu valsts pārvaldes funkciju – tiesas nodrošināšanu ar darba telpām. Pēc īpašuma pārņemšanas Valsts īpašumā tas tiks nodots pārvaldīšanai un apsaimniekošanai valsts akciju sabiedrībai „Tiesu namu aģentūra”, kuras uzdevums pārvaldīt un apsaimniekot valstij TM piederošo nekustamo īpašumu. Ar pilnu rīkojuma tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv