Informācija presei
Komisija vienbalsīgi atbalsta priekšlikumu par uzturlīdzekļu parādnieku tiesību ierobežošanu
Trešdien, 16. novembrī, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija vienbalsīgi atbalstīja likumprojekta “Uzturlīdzekļu garantijas fonda likums” virzību 3. lasījumam, tajā skaitā priekšlikumus, kas nosaka jaunus ierobežojumus uzturlīdzekļu parādniekiem, lai motivētu viņus pildīt vecāku pienākumu un nodrošināt savus bērnus ar uzturlīdzekļiem. Kā jau tika ziņots iepriekš, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas 9. novembra sēdē tika konceptuāli atbalstīts transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums. 16. novembra sēdē tika izskatīti un atbalstīti priekšlikumi, kas paredz noteikt arī kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību,  kas reģistrētas Ceļu satiksmes drošības direkcijā, izmantošanas aizliegumu, ja:
  • parādnieka vietā tiek izmaksāti valsts garantētie minimālie uzturlīdzekļi, viņš nav noslēdzis vienošanos par kārtību, kādā veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus un nav veicis trīs secīgus maksājumus;
  • parādnieka vietā tiek izmaksāti valsts garantētie minimālie uzturlīdzekļi, viņš ir noslēdzis vienošanos par kārtību, kādā veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus, bet nav pildījis vienošanos trīs secīgus mēnešus.
Tāpat tika nolemts, ka Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācija (UGFA), ņemot vērā Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā noteiktos kritērijus, varēs parādniekam piemērot visu vai tikai konkrētas kategorijas transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību aizliegumu. Vienlaikus ar priekšlikumiem tiek paredzēti izņēmumi aizlieguma piemērošanai. UGFA izvērtēs kuģošanas un transportlīdzekļa vadīšanas tiesību aizlieguma samērīgumu, tajā skaitā vērtēs, vai tiesību izmantošanas aizliegums nevarētu radīt būtisku kaitējumu parādnieka, no viņa atkarīgas personas vai cita viņa aprūpē esoša bērna interesēm. Papildus tiek paredzēts, ka vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums būs atceļams, ja tā piemērošanas laikā iestāsies kādi no apstākļiem, kas nav savienojami ar turpmāku aizlieguma piemērošanu. Lēmums par vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu būs apstrīdams Tieslietu ministrijā, savukārt Tieslietu ministrijas lēmums pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, kuras lēmums nebūs pārsūdzams. Par likumu vēl jālemj Saeimai 3. lasījumā.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv