Informācija presei
Konceptuāli atbalsta kreditoru prasījumu atzīšanas kārtības efektivizēšanu un Maksātnespējas administrācijas nosaukuma maiņu
Ceturtdien, 1. februārī, Saeima 1. lasījumā konceptuāli atbalstīja savstarpēji saistītos likumprojektus “Grozījumi Civilprocesa likumā” un “Grozījumi Maksātnespējas likumā”, ar kuriem plānots efektivizēt kreditoru prasījumu atzīšanas kārtību, kā arī mainīt Maksātnespējas administrācijas nosaukumu uz “Maksātnespējas kontroles dienests”. Grozījumu mērķis - tiesvedības procesa efektivizēšana, lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu kreditoru tiesību aizsardzību maksātnespējas procesā. Grozījumi paredz Maksātnespējas administrācijas nosaukuma maiņu, kā arī tiesības maksātnespējas procesa administratoram bez maksas saņemt informāciju no tiesas un skaidrāku noteiktās pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu maksātnespējas procesa administratora atlīdzībai. Vienlaikus Maksātnespējas likumā paredzēts administratīvo pārkāpumu izskatīšanas funkciju par maksātnespējas procesa pieteikumu neiesniegšanu no Valsts policijas kompetences nodot Maksātnespējas administrācijai. Papildus grozījumi saistītajos likumprojektos nosaka kārtību, kādā izskata strīdus par tiesībām kreditoru prasījumu atzīšanas procesā. Turpmāk paredzēts tiesvedību, kurā izskata strīdu par tiesībām un ir izskatāma civilprocesuālā kārtībā, integrēt juridiskās personas maksātnespējas procesa lietā, tādējādi padarot jautājuma izlemšanu efektīvāku. Līdz šim strīdu izšķiršana notiek divās atsevišķās tiesvedībās. Rezultātā varēja rasties situācija, ka potenciālajam kreditoram praktiski nebija izredžu ietekmēt maksātnespējas procesa norisi un tiesvedība varēja kļūt tikai formāla. Likumprojektā “Grozījumi Maksātnespējas likumā” ietvertas izmaiņas saistībā ar Elektronisko maksātnespējas uzraudzības sistēmu, disciplinārlietu izskatīšanu, juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta piemērošanu noteiktos gadījumos arī tiesiskās aizsardzības procesam un jaunu pieeju tā saukto “ģimenes maksātnespējas procesu” depozītiem, kā arī maksātnespējas procesa administratoru atlīdzības jautājumiem. Savukārt likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā” papildus paredz nekavējoties atcelt tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu un maksātnespējas procesa administratoru (personai ir tiesības pārsūdzēt tiesas lēmumā konstatētos pārkāpumus, bet tas neaptur atcelšanu). Likumprojektā “Grozījumi Maksātnespējas likumā” arīdzan ietvertas normas citu tiesību aktu piemērošanai – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas par maksātnespējas procedūrām, Saeimā atbalstītā likuma “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” un likumprojekts “Administratīvo pārkāpumu procesa likums”.     Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738, e - pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv